1 (2023) Nr. 2

A. TITEL

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) inzake de mogelijkheid voor gezinsleden van functionarissen van het Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) om in Nederland betaald werk te verrichten;

Brunssum, 11 januari 2023

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 011565 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het in de brieven vervatte verdrag zullen ingevolge de voorlaatste alinea van de brieven in werking treden op 1 augustus 2023.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het in de brieven vervatte verdrag gelden voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2023.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven