80 (1957) Nr. 40

A. TITEL

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) (met Protocol van ondertekening en Bijlagen);

Genève, 30 september 1957

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 006822 en 013931 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Op 12 november 2021 zijn wijzigingen aanvaard van Bijlagen A en B bij de Overeenkomst.1)

D. PARLEMENT

De wijzigingen van 12 november 2021 van Bijlagen A en B bij de Overeenkomst behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

De wijzigingen van 12 november 2021 van Bijlagen A en B bij de Overeenkomst zijn ingevolge artikel 14, derde lid, van de Overeenkomst op 1 januari 2023 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen van 12 november 2021 van Bijlagen A en B bij de Overeenkomst, evenals de Overeenkomst, voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de twintigste juni 2023.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA


X Noot
1)

De teksten van de wijzigingen van Bijlagen A en B van 12 november 2021 liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Verdragen. Tevens zijn de Engelse, de Franse en de Russische tekst van de wijzigingen te raadplegen via de volgende link: https://unece.org/transport/events/wp15-working-party-transport-dangerous-goods-110th-session in documenten ECE/TRANS/WP.15/256, ECE/TRANS/WP.15.256/Corr.1, ECE/TRANS/WP.15/256/Corr.2 en ECE/TRANS/WP.15/256/Add.1.

Naar boven