17 (1977) Nr. 28

A. TITEL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake technische samenwerking;

Dhaka, 19 mei 1977

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 001008, 013593 en 013950 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Op 22 februari 2023 is een wijziging tot stand gekomen van het administratief akkoord van 13 mei 2019 inzake het project „Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100” (Trb. 2019, 96). De Engelse tekst van de wijziging van het administratief akkoord, luidt als volgt:


Amendment to the Administrative Arrangement between the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation of the Netherlands and the Economic Relations Division of the Ministry of Finance of the People's Republic of Bangladesh

Whereas, the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation of the Netherlands (hereinafter referred to as “the Netherlands Party”) and the Economic Relations Division of the Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh (hereinafter referred to as “the Bangladesh Party”) had concluded on 13 May 2019 the Administrative Arrangement concerning the Project entitled “Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100” (hereafter referred to as the Project), activity number 4000001489;

Whereas developments relating to the implementation of the Project justify an amendment to the Administrative Arrangement mentioned;

Now therefore both Parties agree on the following amendment:

Article 1.3 of the Administrative Arrangement shall be replaced by the following text:

“The aforesaid co-operation between the two Parties is planned to last from 1 October 2018 to 30 June 2023 or shall expire on the date on which the Project has been completed in conformity with the provisions of the Administrative Arrangement and of the Project Document (TAPP), whichever date is the later”.

All other terms of the above mentioned Administrative Arrangement remain unchanged.

The amendment of the above mentioned Administrative Arrangement shall enter into force on the date of signature by both Parties with retrospective effect from 1 October 2022.

DONE at Dhaka, in two originals, in the English language both texts being equally authentic.

For the Netherlands Party, ANNE VAN LEEUWEN Ambassador of the Kingdom of the Netherlands Dhaka Dated: 22 February 2023

For the Bangladesh Party, SHARIFA KHAN Secretary, Economic Relations Division, Ministry of Finance Dhaka Dated: 12 December 2022


D. PARLEMENT

De wijziging van het administratief akkoord van 22 februari 2023 behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

De wijziging van het administratief akkoord van 22 februari 2023 is in werking getreden op 22 februari 2023, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2022.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het wijziging van het administratief akkoord voor Nederland (het Europese deel).

De bepalingen van het administratief akkoord zijn ingevolge de wijziging van 22 februari 2023 verlengd tot 30 juni 2023, of tot de datum waarop het project wordt afgerond, naargelang welke datum het laatst valt.


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijziging van het administratief akkoord van 22 februari 2023 zal zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de eerste maart 2023.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven