10 (2021) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden (met Bijlage);

Dubai, 17 augustus 2021

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 013093 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag, met Bijlage, door de Staten-Generaal is verleend op 27 juni 2022.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 36 118 (R2171).

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met Bijlage, zullen ingevolge artikel 24 van het Verdrag op 1 maart 2023 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag, met Bijlage, voor Sint Maarten gelden.

Uitgegeven de zestiende februari 2023.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven