63 (1975) Nr. 42

A. TITEL

Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (met Bijlagen);

Genève, 14 november 1975

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 002114 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van de Overeenkomst, met Bijlagen, is door de Staten-Generaal verleend op 13 april 2023.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 36319 (R2180).

G. INWERKINGTREDING

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de Overeenkomst, met Bijlagen, op 18 juli 2023 voor Nederland (het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten opgezegd.

De Overeenkomst, met Bijlagen, zal ingevolge artikel 54, tweede lid, van de Overeenkomst op 18 oktober 2024 voor Nederland (het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten buiten werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, blijft de Overeenkomst, met Bijlagen, van kracht voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de achttiende september 2023.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H.G.J. BRUINS SLOT

Naar boven