59 (1998) Nr. 14

A. TITEL

Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (met Bijlagen);

Rotterdam, 10 september 1998

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie de verdragsnummers 008734 en 013955 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Bij besluiten RC-10/6 en RC-10/7 van 17 juni 2022 heeft de Conferentie van de Partijen wijzigingen van Bijlage III aangenomen. De Engelse tekst1) van deze wijzigingen luidt als volgt:

RC-10/6:
Listing of decabromodiphenyl ether in Annex III to the Rotterdam Convention

The Conference of the Parties,

Noting with appreciation the work of the Chemical Review Committee,

Having considered the recommendation of the Chemical Review Committee to make decabromodiphenyl ether (CAS No. 1163-19-5) subject to the prior informed consent procedure and, accordingly, to list it in Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade as an industrial chemical,

Satisfied that all the requirements for listing in Annex III to the Rotterdam Convention have been met,

 • 1. Decides to amend Annex III to the Rotterdam Convention to list the following chemical:

  Chemical

  Relevant CAS number(s)

  Category

  Decabromodiphenyl ether

  1163-19-5

  Industrial

 • 2. Also decides that this amendment shall enter into force for all Parties on 22 October 2022;

 • 3. Approves the decision guidance document on decabromodiphenyl ether.2)


RC-10/7:
Listing of perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds in Annex III to the Rotterdam Convention

The Conference of the Parties,

Noting with appreciation the work of the Chemical Review Committee,

Having considered the recommendation of the Chemical Review Committee to make perfluorooctanoic acid (PFOA) (CAS No. 335-67-1), its salts and PFOA-related compounds subject to the prior informed consent procedure and, accordingly, to list it in Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade as an industrial chemical,

Satisfied that all the requirements for listing in Annex III to the Rotterdam Convention have been met,

 • 1. Decides to amend Annex III to the Rotterdam Convention to list the following chemical:

  Chemical

  Relevant CAS number(s)

  Category

  Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds1)

  335-67-1

  Industrial

  X Noot
  1)

  Note:

  The following substances are included in this designation:

  • Perfluorooctanoic acid (PFOA) and its salts

  • Any related substance (including its salts and polymers) having a linear or branched perfluoroheptyl group with the formula C7F15- directly attached to another carbon atom as one of the structural elements

  • Any related substance (including its salts and polymers) having a linear or branched perfluorooctyl group with the formula C8F17- as one of the structural elements

  The following substances are excluded from this designation:

  • C8F17-X, where X = F, Cl, Br

  • C8F17-C(=O)OH, C8F17-C(=O)O-X’ or C8F17-CF2-X’ (where X’ = any group, including salts)

  • Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and its derivatives (C8F17SO2X (X = OH, metal salt (O-M+), halide, amide and other derivatives including polymers)).

 • 2. Also decides that this amendment shall enter into force for all Parties on 22 October 2022;

 • 3. Approves the decision guidance document on perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds.3)


D. PARLEMENT

De wijzigingen van 17 juni 2022 van Bijlage III bij het Verdrag behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

De wijzigingen van 17 juni 2022 van Bijlage III bij het Verdrag treden ingevolge artikel 22, vijfde lid, onderdeel c, van het Verdrag op 22 oktober 2022 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden gelden de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel).

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijzigingen van bijlage III van 17 juni 2022 zullen zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de vijfentwintigste oktober 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA


X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
2)

UNEP/FAO/RC/COP.10/9/Add.1, annex.

X Noot
3)

UNEP/FAO/RC/COP.10/12/Add.1, annex

Naar boven