15 (2014) Nr. 9

A. TITEL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië;

Amman, 2 oktober 2014

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 013105 en 013913 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het in rubriek H hieronder opgenomen Achtste Protocol van 26 september 2022 tot verlenging van het Verdrag van 2 oktober 2014 behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Het Achtste Protocol, opgenomen in rubriek H hieronder, is ingevolge het gestelde in artikel 2 van dat Protocol op 26 september 2022 in werking getreden.

Het Verdrag van 2 oktober 2014, waarvan de geldigheid op 2 oktober 2022 zou aflopen, blijft ingevolge het gestelde in artikel 1 van het Achtste Protocol van kracht tot de datum van inwerkingtreding van een meerjarig statusverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië of tot 2 oktober 2023, al naar gelang wat het eerste is.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Achtste Protocol, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel).

H. VERLENGING

Op 26 september 2022 is te Amman een Achtste Protocol tot stand gekomen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, waarin het Verdrag van 2 oktober 2014, waarvan de geldigheid zou aflopen op 2 oktober 2022, is verlengd. De tekst van het Protocol luidt als volgt:


Eighth Protocol establishing the prolongation of the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Hashemite Kingdom of Jordan on a temporary deployment of troops of the Kingdom of the Netherlands in Jordan

The Kingdom of the Netherlands

and

the Hashemite Kingdom of Jordan,

Referring to the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Hashemite Kingdom of Jordan on a temporary deployment of troops of the Kingdom of the Netherlands in Jordan, concluded on 2 October 2014 (hereinafter ‘the Agreement’),

Recalling the Protocol on prolongation of the Agreement of 28 September 2015, the Second Protocol on prolongation of the Agreement of 5 October 2016, the Third Protocol on prolongation of the Agreement of 16 October 2017, the Fourth Protocol on prolongation of the Agreement of 23 September 2018, the Fifth Protocol on prolongation of the Agreement of 15 October 2019, the Sixth Protocol on prolongation of the Agreement of 28 September 2020 and the Seventh Protocol on prolongation of the Agreement of 29 September 2021,

Recalling the expiry of the Agreement as per 2 October 2022,

Desiring to continue their good co-operation as reflected in the Agreement,

Have agreed on the following:

Article 1

The Agreement, which is due to expire on 2 October 2022, shall be prolonged from 2 October 2022 until a long-term Status of Forces Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Hashemite Kingdom of Jordan enters into force, at which date the Agreement shall be terminated, or until 2 October 2023, whichever date is earlier.

Article 2

This Eighth Protocol shall enter into force on the date of its last signature, and shall, if the date of that signature is later than 2 October 2022, have retroactive effect to that date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE, in two originals, at Amman, on 26 September 2022, in the English language.

For the Kingdom of the Netherlands, HARRY VERWEIJ

For the Hashemite Kingdom of Jordan, MOHAMMAD HYASAT FATHI AL HYASAD


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het Achtste Protocol zal zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de vijfde oktober 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven