15 (2021) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Spanje inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens (met Bijlage);

Madrid, 23 september 2021

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 012027 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag, met Bijlage, door de Staten-Generaal is verleend op 15 mei 2022.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 36074.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met Bijlage, zullen ingevolge artikel 17, eerste lid, op 1 september 2022 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag voor Nederland (het Europese en het Caribische deel) gelden.

Uitgegeven de eenendertigste augustus 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven