77 (1971) Nr. 8

A. TITEL

Verdrag inzake psychotrope stoffen;

Wenen, 21 februari 1971

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 002730 in de Verdragenbank.

B. TEKST

In overeenstemming met artikel 2, zevende lid, van het Verdrag is Lijst II gewijzigd op 16 maart 2022 tijdens de 65e zitting van de Commissie voor verdovende middelen van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties in Wenen.

De geconsolideerde Engelse en Franse tekst1) van Lijst II2) bij het Verdrag, zoals gewijzigd, luiden als volgt:


Schedules of the Convention on Psychotropic Substances of 1971, as at 23 November 2022

List of substances in Schedule II

International non-proprietary name (INN)

Other non-proprietary or trivial names

Chemical name

 

α-Pyrrolidinovalerophenone, α-PVP

1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

 

AB-CHMINACA

N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

 

AB-FUBINACA

N-[1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide

 

AB-PINACA

N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide

 

ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)

N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

 

ADB-FUBINACA

N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide

 

alpha-PHP

1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one

 

AM-2201

1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanone

Amfetamine

Amphetamine

(±)-α-Methylphenethylamine

Amineptine

 

7-[(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid

 

N-Benzylpiperazine, BZP

1-Benzylpiperazine

 

2C-B

4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

 

4-CMC

(4-chloromethcathinone, clephedrone)

1-(4-Chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one

 

CUMYL-4CN-BINACA

1-(4-Cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

 

CUMYL-PEGACLONE

5-Pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one

Dexamfetamine

Dexamphetamine

(+)-α-Methylphenethylamine

 

Diphenidine

1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine

Dronabinol*

delta-9-Tetrahydro-cannabinol and its stereochemical variants

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-1-ol

 

N-Ethylhexedrone

2-(Ethylamino)-1-phenylhexan-1-one

 

N-Ethylnorpentylone (ephylone)

1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one

 

Ethylone

1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one

 

Ethylphenidate

Ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate

 

Eutylone

1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one

 

4-Fluoroamphetamine (4-FA)

1-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine

 

4F-MDMB-BINACA

Methyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate

 

5F-AMB-PINACA (5F-AMB,

5F-MMB-PINACA)

Methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3-methylbutanoate

 

5F-APINACA (5F-AKB-48)

N-(Adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

 

5F-MDMB-PICA

(5F-MDMB-2201)

Methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate

 

5F-MDMB-PINACA (5F-ADB),

Methyl (2S)-2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate

Fenetylline

 

7-[2-[(α-Methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline

 

5F-PB-22

Quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate

 

FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA)

Methyl (2S)-2-({1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carbonyl}amino)-3-methylbutanoate

 

GHB

γ-Hydroxybutyric acid

 

JWH-018

Naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

Levamfetamine

Levamphetamine

(-)-(R)-α-Methylphenethylamine

 

Levomethamphetamine

(-)-N,α-Dimethylphenethylamine

 

MDMB-CHMICA

Methyl N-{[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl}-3-methyl-L-valinate

 

MDMB-4en-PINACA

Methyl 3,3-dimethyl-2-(1- (pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3- carboxamido)butanoate

Mecloqualone

 

3-(o-Chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)Quinazolinone

 

Mephedrone,

4-methylmethcathinone

(RS)-2-(Methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

Metamfetamine

Methamphetamine

(+)-(S)-N,α-Dimethylphenethylamine

Metamfetamine racemate

Methamphetamine racemate

(±)-N,α-Dimethylphenethylamine

Methaqualone

 

2-Methyl-3-o-tolyl-4(3H)quinazolinone

 

Methiopropamine (MPA)

N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

 

Methoxetamine, MXE

2-(Ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexanone

 

3-Methoxyphencyclidine

1-(1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine

 

3,4-Methylenedioxypyro-valerone, MDPV

(RS)-1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

 

4-Methylethcathinone (4-MEC)

2-(Ethylamino)-1-(4-methylphenyl) propan-1-one

 

Methylone, beta-keto-MDMA

(RS)-2-Methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one

Methylphenidate

 

Methyl α-phenyl-2-piperidine acetate

 

para-Methyl-4-methylaminorex, 4,4’-DMAR

4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine

 

Pentedrone

2-(Methylamino)-1-phenylpentan-1-one

Phencyclidine

PCP

1-(1-Phenylcyclohexyl)piperidine

Phenmetrazine

 

3-Methyl-2-phenylmorpholine

Secobarbital

 

5-Allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

 

UR-144

1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

 

XLR-11

[1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

Zipeprol

 

α-(α-Methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol

The salts of the substances listed in this Schedule whenever the existence of such salts is possible.

* This INN refers to only one of the stereochemical variants of delta-9-tetrahydrocannabinol, namely (-)-trans-delta-9-tetrahydrocannabinol.Tableaux de la Convention sur les substances psychotropes de 1971, au 23 novembre 2022

Liste des substances inscrites au Tableau II

Dénominations communes internationales (DCI)

Autres noms communs ou vulgaires

Désignation chimique

 

α-Pyrrolidinovalérophénone, α-PVP

1-phényl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

 

AB-CHMINACA

N-[(2S)-1-amino-3-méthyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide

 

AB-FUBINACA

N-[1-amino-3-méthyl-1-oxobutan-2-yl]-1-[(4-fluorophényl)méthyl]-1H-indazole-3-carboxamide

 

AB-PINACA

N-[(2S)-1-amino-3-méthyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide

 

ADB-CHMINACA (MAB CHMINACA)

N-[(2S)-1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide

 

ADB-FUBINACA

N-[(2S)-1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl]-1-[(4-fluorophényl)méthyl] 1H-indazole-3-carboxamide

 

alpha-PHP

1-phényl-2-(pyrrolidine-1-yl)hexan-1-one

 

AM-2201

1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)méthanone

Amfétamine

amphétamine

(±)-α-méthylphénéthylamine

Amineptine

 

acide 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-yl)amino] heptanoïque

 

N-benzylpipérazine, BZP

1-benzylpipérazine

 

2C-B

4-bromo-2,5-diméthoxyphénéthylamine

 

4-CMC

(4-chlorométhcathinone, cléphédrone)

1-(4-chlorophényl)-2-(méthylamino)propan-1-one

 

CUMYL-4CN-BINACA

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

 

CUMYL-PEGACLONE

5-pentyl-2-(2-phénylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one

Dexamfetamine

dexamphétamine

(+)-α-méthylphénéthylamine

 

diphénidine

1-(1,2-diphényléthyl)pipéridine

Dronabinol*

delta-9-tétrahydro-cannabinol et ses variantes stéréochimiques

(6аR,10aR)-tétrahydro-6a,7,8,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1

 

N-éthylhexédrone

2-(éthylamino)-1-phénylhexan-1-one

 

N-éthylnorpentylone (éphylone)

1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(éthylamino)pentan-1-one

 

éthylone

1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(éthylamino)propan-1-one

 

éthylphénidate

éthyl phényl(pipéridin-2-yl)acétate

 

euthylone

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(éthylamino)butan-1-one

 

4-fluoroamphétamine (4-FA)

1-(4-fluorophényl)propan-2-amine

 

4F-MDMB-BINACA

méthyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-diméthylbutanoate

 

5F-AMB-PINACA (5F-AMB,

5F-MMB-PINACA)

méthyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3-méthylbutanoate

 

5F-APINACA (5F-AKB-48)

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

 

5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201)

méthyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino}-3,3-diméthylbutanoate

 

5F-MDMB-PINACA (5F-ADB)

méthyl (2S)-2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-diméthylbutanoate

Fénétylline

 

[[(α-méthylphénéthyl)amino]-2 éthyl]-7 théophylline

 

5F-PB-22

quinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate

 

FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA)

méthyl (2S)-2-({1-[(4-fluorophényl)méthyl]-1H-indazole-3-carbonyl}amino)-3-méthylbutanoate

 

GHB

acide γ-hydroxybutyrique

 

JWH-018

naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl) méthanone

Lévamfétamine

lévamphétamine

(-)-(R)-α-méthylphénéthylamine

 

lévométhamphétamine

(-)-diméthyl-N, α-phénéthylamine

 

MDMB-CHMICA

méthyl N-{[1-(cyclohexylméthyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl}-3-méthyl-L-valinate

 

MDMB-4en-PINACA

méthyl 3,3-diméthyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamido)butanoate

Mécloqualone

 

(o-chlorophényl)-3 méthyl-2 (3H)-quinazolinone-4

 

méphédrone, 4-méthylméthcathinone

(RS)-2-(méthylamino)-1-(4-méthylphényl)propan-1-one

Métamfétamine

méthamphétamine

(+)-(S)-N, α-diméthylphénéthylamine

Méthaqualone

 

méthyl-2 o-tolyl-3 3H-quinazolinone-4

 

méthiopropamine (MPA)

N-méthyl-1-(thiophen-2-yl)propan- 2-amine

 

méthoxétamine, MXE

2-(éthylamino)-2-(3-méthoxyphényl)cyclohexanone

 

3-méthoxyphencyclidine

1-(1-(3-méthoxyphényl)cyclohexyl)pipéridine

 

3,4-méthylènedioxypyro-valérone, MDPV

(RS)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

 

4-méthylethcathinone (4-MEC)

2-(éthylamino)-1-(4-méthylphényl)propan-1-one

 

méthylone, bk-MDMA

(RS)-2-méthylamino-1-(3,4-méthylènedioxyphényl)propan-1-one

Méthylphenidate

 

méthyl α-phényl-2-pipéridyl-acétate

 

para-méthyl-4-méthylaminorex, 4,4’-DMAR

4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine

 

pentédrone

2-(méthylamino)-1-phénylpentan-1-one

Phencyclidine

PCP

(phényl-1 cyclohexyl)-1 pipéridine

Phenmétrazine

 

méthyl-3 phényl-2 morpholine

Racémate de métamfétamine

racémate de méthamphétamine

(±)-N,α-diméthylphénéthylamine

Sécobarbital

 

acide allyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique

 

UR-144

1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tétraméthylcyclopropyl) méthanone

 

XLR-11

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tétraméthylcyclopropyl) méthanone

Zipéprol

 

α-(α-méthoxybenzyl)-4-(β-méthoxyphénéthyl)-1-pipérazineéthanol

Les sels des substances inscrites au Tableau II toutes les fois que l’existence de ces sels est possible.

* Cette DCI désigne une seule des variantes stéréochimiques du delta-9-tétrahydrocannabinol, à savoir le (-)-trans-delta-9 tétrahydrocannabinol.


G. INWERKINGTREDING

Lijst II, zoals gewijzigd op 16 maart 2022, zal ingevolge artikel 2, zevende lid van het Verdrag, op 23 november 2022 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, van kracht worden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt Lijst II, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk.

Uitgegeven de tweeëntwintigste augustus 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA


X Noot
1)

De Arabische, Chinese, Russische, en Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
2)

De gewijzigde teksten van Lijst II (ST/CND/1/Add.2/Rev.8) zijn tevens te vinden op de website: https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/conventions.html.

Naar boven