13 (2021) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de voorrechten en immuniteiten van verbindingsofficieren die door Oekraïne bij Europol gedetacheerd worden;

Kiev, 20 september 2021

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 013769 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag door de Staten-Generaal is verleend op 3 maart 2022.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 35947.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, waarvan de artikelen met uitzondering van artikel 9, tweede tot en met zesde lid, vanaf 20 september 2021 voorlopig worden toegepast, zijn ingevolge artikel 11, tweede lid, in werking getreden op 1 augustus 2022.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de negentiende augustus 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven