25 (2004) Nr. 10

A. TITEL

Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, 2004 (met Bijlage, Aanhangsels en Resoluties);

Londen, 13 februari 2004

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 010590 en 013831 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

Resolutie MEPC.325(75) van 20 november 2020

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, onderdeel e, onder ii, van het Verdrag zijn de wijzigingen van 20 november 2020 (MEPC.325(75)) van de Bijlage bij het Verdrag op 1 december 2021 aanvaard.

De wijzigingen van 20 november 2020 zijn ingevolge artikel 19, tweede lid, onderdeel f, onder ii, van het Verdrag op 1 juni 2022 in werking getreden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese en het Caribische deel).

Uitgegeven de negentiende augustus 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven