27 (2016) Nr. 2

A. TITEL

Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds;

Brussel, 5 oktober 2016

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 013349 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De Overeenkomst is uitdrukkelijk goedgekeurd bij Wet van 6 november 2019 (Stb. 2019, 425).

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 35244.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de Overeenkomst zijn ingevolge artikel 58, eerste lid, op 21 juli 2022 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de Overeenkomst voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de negentiende augustus 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven