64 (1976) Nr. 5

A. TITEL

Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, 1976;

Londen, 19 november 1976

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 001656 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

Het Verdrag is ingevolge artikel 19, derde lid, van het Verdrag voor het Koninkrijk der Nederlanden op 1 januari 2012 buiten werking getreden.

In Trb. 2011, 45 is ten onrechte vermeld dat het Verdrag van kracht is gebleven voor het Caribische deel van Nederland. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, is het Verdrag, dat vanaf 10 oktober 2010 voor het Caribische deel van Nederland gold, ingevolge artikel 19, derde lid, van het Verdrag op 1 januari 2012 echter ook voor het Caribische deel van Nederland buiten werking getreden.

Uitgegeven de veertiende juni 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven