17 (2002) Nr. 4

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (met Protocol);

Warschau, 13 februari 2002

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 009901 en 012877 in de Verdragenbank.

B. TEKST

In Trb. 2020, 119 dient een correctie te worden aangebracht.

Op blz. 11, in Rubriek B, dienen in de Nederlandse titel van het wijzigingsprotocol de woorden „tot wijziging van het verdrag tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk der Nederlanden” te worden vervangen door „tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen”

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het op 29 oktober 2020 te Warschau tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Warschau op 13 februari 2002 en het Protocol, ondertekend te Warschau op 13 februari 2002 (Trb. 2020, 119), is door de Staten-Generaal verleend op 25 juni 2021.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 35843.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol van 29 oktober 2020 tot wijziging van het Verdrag zullen ingevolge artikel 28 van het wijzigingsprotocol op 30 april 2022 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Protocol van 29 oktober 2020, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Uitgegeven de derde maart 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven