63 (1968) Nr. 9

A. TITEL

Verdrag inzake het wegverkeer (met Bijlagen);

Wenen, 8 november 1968

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 003178 en 013827 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van de wijzigingen van 14 januari 2021 van artikel 1 van het Verdrag en nieuw artikel 34bis van het Verdrag is door de Staten-Generaal verleend op 26 december 2021.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 35981.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de wijzigingen van 14 januari 2021 van het Verdrag zullen ingevolge artikel 49, tweede lid, onderdeel a, van het Verdrag op 14 juli 2022 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen van 14 januari 2021, evenals het Verdrag, met Bijlagen, alleen voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de tiende februari 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. HOEKSTRA

Naar boven