41 (2007) Nr. 2

A. TITEL

Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen;

's-Gravenhage, 23 november 2007

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 011790 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel 25, eerste lid, juncto artikel 23 op 1 augustus 2013 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol vanaf 1 augustus 2013 voor Nederland (het Europese deel), als lidstaat van de Europese Unie.

Uitgegeven de zestiende maart 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

Naar boven