40 (2007) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (met Bijlagen);

's-Gravenhage, 23 november 2007

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 011740 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met Bijlagen, zijn ingevolge artikel 60, eerste lid, juncto artikel 58 op 1 januari 2013 in werking getreden.

Het Verdrag, met Bijlagen, is ingevolge artikel 60, tweede lid, onder a, op 1 augustus 2014 voor de Europese Unie in werking getreden. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag, met Bijlagen, vanaf 1 augustus 2014 voor Nederland (het Europese deel), als lidstaat van de Europese Unie.

Uitgegeven de zestiende maart 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

Naar boven