Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2021, 19Verdrag

63 (1975) Nr. 37

A. TITEL

Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (met Bijlagen);

Genève, 14 november 1975

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 002114 en 013745 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Wijzigingen van 6 februari 2020

In overeenstemming met artikel 59, eerste en tweede lid, van de Overeenkomst heeft de Commissie van Beheer op zijn tweeënzeventigste zitting gehouden te Genève 6 februari 2020 wijzigingen van de artikelen 1, 3, 43, 59, en 61 en de toevoeging van de nieuwe artikelen 58 quater en 60 bis van de TIR-Overeenkomst, alsook een wijziging van Bijlage 9 bij de TIR-Overeenkomst en de toevoeging van een nieuwe Bijlage 11 aangenomen. 1)

De Engelse tekst2) van deze wijzigingen luidt als volgt:


 • 1. Article 1, new paragraph (s)

  • s) The term “eTIR procedure” shall mean the TIR procedure, implemented by means of electronic exchange of data, providing the functional equivalent to the TIR Carnet. Whereas the provisions of the TIR Convention apply, the specifics of the eTIR procedure are defined in Annex 11.

 • 1bis. Article 3 (b)

  • b) the transport operations must be guaranteed by associations authorized in accordance with the provisions of Article 6. They must be performed under cover of a TIR Carnet, which shall conform to the model reproduced in Annex 1 to this Convention or be carried out by the eTIR procedure.

 • 2. Article 43

  The Explanatory Notes set out in Annex 6, Annex 7, Part III, and Annex 11, Part II interpret certain provisions of this Convention and its Annexes. They also describe certain recommended practices.

 • 3. New Article 58 quater

  Article 58 quater Technical Implementation Body

  A Technical Implementation Body shall be established. Its composition, functions and rules of procedure are set out in Annex 11.

 • 4. Article 59

  • 1. This Convention, including its Annexes, may be amended upon the proposal of a Contracting Party by the procedure specified in this Article.

  • 2. Except as provided for under Articles 60 bis, any proposed amendment to this Convention shall be considered by the Administrative Committee composed of all the Contracting Parties in accordance with the rules of procedure set out in Annex 8. Any such amendment considered or prepared during the meeting of the Administrative Committee and adopted by it by a two-thirds majority of the members present and voting shall be communicated by the Secretary-General of the United Nations to the Contracting Parties for their acceptance.

  • 3. Except as provided for under Articles 60 and 60 bis, any proposed amendment communicated in accordance with the preceding paragraph shall come into force with respect to all Contracting Parties three months after the expiry of a period of twelve months following the date of communication of the proposed amendment during which period no objection to the proposed amendment has been communicated to the Secretary-General of the United Nations by a State which is a Contracting Party.

  • 4. If an objection to the proposed amendment has been communicated in accordance with paragraph 3 of this Article, the amendment shall be deemed not to have been accepted and shall have no effect whatsoever.

 • 5. New Article 60 bis

  Article 60 bis Special procedure for the entry into force of Annex 11 and amendments thereto

  • 1. Annex 11, considered in accordance with paragraphs 1 and 2 of Article 59 shall come into force with respect to all Contracting Parties three months after the expiry of a period of twelve months following the date of communication by the Secretary- General of the United Nations to the Contracting Parties, except for those Contracting Parties that have notified the Secretary-General in writing, within the aforementioned period of three months of their non-acceptance of Annex 11. Annex 11 shall enter into force for Contracting Parties which withdraw their notification of non-acceptance six months after the date on which withdrawal of such notification has been received by the depositary.

  • 2. Any proposed amendment to Annex 11 shall be considered by the Administrative Committee. Such amendments shall be adopted by a majority of the Contracting Parties bound by Annex 11 present and voting.

  • 3. Amendments to Annex 11 considered and adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be communicated by the Secretary-General of the United Nations to all Contracting Parties for information or, for those Contracting Parties bound by Annex 11, acceptance.

  • 4. The date of entry into force of such amendments shall be determined at the time of their adoption, by a majority of the Contracting Parties bound by Annex 11 present and voting.

  • 5. Amendments shall enter into force in accordance with paragraph 4 of this Article unless by a prior date determined at the time of adoption, one-fifth or five of the States which are Contracting Parties bound by Annex 11, whichever number is less, notify the Secretary-General of their objection to the amendments.

  • 6. On entry into force, any amendment adopted in accordance with the procedures set out in paragraphs 2 to 5 of this Article shall for all Contracting Parties bound by Annex 11 replace and supersede any previous provisions to which the amendment refers.

 • 6. Article 61

  The Secretary-General of the United Nations shall inform all Contracting Parties and all States referred to in Article 52, paragraph 1 of this Convention of any request, communication, or objection under Articles 59, 60 and 60 bis above and of the date on which any amendment enters into force.

 • 7. Annex 9, Part I, paragraph 3, new subparagraph (xi)

  • xi) confirm, in case of a fallback procedure described in Article 10, paragraph 2 of Annex 11, for Contracting Parties bound by Annex 11, upon request of the competent authorities, that the guarantee is valid, that a TIR transport is carried out under the eTIR procedure and provide other information relevant to the TIR transport.


De Engelse tekst van de nieuwe Bijlage 11 luidt als volgt:

Annex 11
The eTIR procedure

1. Part I

Article 1 Scope of application
 • 1. The provisions in this Annex govern the implementation of the eTIR procedure as defined in Article 1, paragraph (s) of the Convention and shall apply in the relations between Contracting Parties bound by this Annex, as provided for in Article 60 bis, paragraph 1.

 • 2. The eTIR procedure cannot be used for transports taking place in part in the territory of a Contracting Party, that is not bound by Annex 11 and that is a member State of a customs or economic union with a single customs territory.

Article 2 Definitions

For the purposes of this Annex:

 • a) The term “eTIR international system” shall mean the Information and Communication Technology (ICT) system devised to enable the exchange of electronic information between the actors involved in the eTIR procedure.

 • b) The term “eTIR specifications” shall mean the conceptual, functional and technical specifications of the eTIR procedure adopted and amended in accordance with the provisions of Article 5 of this Annex.

 • c) The term “advance TIR data“ shall mean the data submitted to the competent authorities of the country of departure, in accordance with the eTIR specifications, of the intention of the holder to place goods under the eTIR procedure.

 • d) The term “advance amendment data“ shall mean the data submitted to the competent authorities of the country in which an amendment to the declaration data is requested, in accordance with the eTIR specifications, of the intention of the holder to amend the declaration data.

 • e) The term “declaration data” shall mean the advance TIR data and the advance amendment data which have been accepted by the competent authorities.

 • f) The term “declaration” shall mean the act whereby the holder, or his or her representative, indicates, in accordance with the eTIR specifications, the intent to place goods under the eTIR procedure. From the moment of acceptance of the declaration by the competent authorities, based on the advance TIR data or the advance amendment data, and the transfer of the declaration data to the eTIR international system it shall constitute the legal equivalent of an accepted TIR Carnet.

 • g) The term “accompanying document” shall mean the printed document electronically generated by the customs system, after the acceptance of the declaration, in line with the guidelines contained in the eTIR technical specifications. The accompanying document can be used to record incidents en route and replaces the certified report pursuant to Article 25 of this Convention and for the fallback procedure.

 • h) The term “authentication” shall mean an electronic process that enables the electronic identification of a natural or legal person, or the origin and integrity of data in electronic form to be confirmed.

Article 3 Implementation of the eTIR procedure
 • 1. Contracting Parties bound by Annex 11 shall connect their customs systems to the eTIR international system in line with the eTIR specifications.

 • 2. Each Contracting Party is free to establish by which date it connects its customs systems to the eTIR international system. The date of connection shall be communicated to all other Contracting Parties bound by Annex 11 at least six months prior to the effective date of connection.

Article 4 Composition, functions and rules of procedure of the Technical Implementation Body
 • 1. The Contracting Parties bound by Annex 11 shall be members of the Technical Implementation Body. Its sessions shall be convened at regular intervals or at the request of the Administrative Committee, as required for the maintenance of the eTIR specifications. The Administrative Committee shall be regularly informed of the activities and considerations of the Technical Implementation Body.

 • 2. Contracting Parties which have not accepted Annex 11 as provided for in Article 60 bis, paragraph 1 and representatives of international organizations may attend sessions of the Technical Implementation Body as observers.

 • 3. The Technical Implementation Body shall monitor the technical and functional aspects of implementing the eTIR procedure, as well as coordinate and foster the exchange of information on matters falling within its competence.

 • 4. The Technical Implementation Body shall, at its first session, adopt its rules of procedure and submit them to the Administrative Committee for endorsement by the Contracting Parties bound by Annex 11.

Article 5 Adoption and amendment procedures for the eTIR specifications

The Technical Implementation Body shall:

 • a) adopt the technical specifications of the eTIR procedure, and amendments thereto, to ensure their alignment with the functional specifications of the eTIR procedure. At the time of adoption, it shall decide on the appropriate transitional period for their implementation.

 • b) prepare the functional specifications of the eTIR procedure, and amendments thereto, to ensure their alignment with the conceptual specifications of the eTIR procedure. They shall be transmitted to the Administrative Committee for adoption by a majority of Contracting Parties bound by Annex 11 present and voting as well as implemented and, when required, developed into technical specifications at a date to be determined at the time of adoption.

 • c) consider amendments to the conceptual specifications of the eTIR procedure if so requested by the Administrative Committee. The conceptual specifications of the eTIR procedure, and amendments thereto, shall be adopted by a majority of Contracting Parties bound by Annex 11 present and voting as well as implemented and, when required, developed into functional specification at a date to be determined at the time of adoption.

Article 6 Submission of advance TIR data and advance amendment data
 • 1. Advance TIR data and advance amendment data shall be submitted by the holder, or his or her representative, to the competent authorities of the country of departure and of the country in which an amendment to the declaration data is requested. Once the declaration, or the amendment, has been accepted in line with national law, the competent authorities shall forward the declaration data, or the amendment thereto, to the eTIR international system.

 • 2. Advance TIR data and advance amendment data mentioned in paragraph 1 may be submitted either directly to the competent authorities or via the eTIR international system.

 • 3. Contracting Parties bound by Annex 11 shall accept the submission of advance TIR data and advance amendment data via the eTIR international system.

 • 4. The competent authorities shall publish the list of all electronic means by which advance TIR data and advance amendment data can be submitted.

Article 7 Authentication
 • 1. While accepting the declaration in the country of departure or an amendment to the declaration data in any country along the itinerary, competent authorities shall authenticate the advance TIR data, or the advance amendment data, and the holder, in accordance with national law.

 • 2. Contracting Parties bound by Annex 11 shall accept the authentication of the holder performed by the eTIR international system.

 • 3. The competent authorities shall publish a list of authentication mechanisms other than that specified in paragraph 2 of the present Article that may be used for authentication.

 • 4. Contracting Parties bound by Annex 11 shall accept the declaration data received from the competent authorities of the country of departure and of the country in which an amendment to the declaration data is requested via the eTIR international system as the legal equivalent to an accepted TIR Carnet.

Article 8 Mutual recognition of the authentication of the holder

The authentication of the holder performed by the competent authorities of the Contracting Parties bound by Annex 11 which accept the declaration, or changes to the declaration data, shall be recognized by the competent authorities of all subsequent Contracting Parties bound by Annex 11 throughout the TIR transport.

Article 9 Additional data requirements
 • 1. In addition to the data specified in the functional and technical specifications, competent authorities may request additional data stipulated by national legislation.

 • 2. Competent authorities should, to the extent possible, limit data requirements to those contained in the functional and technical specifications and endeavour to facilitate the submission of additional data so as not to impede TIR transports carried out in accordance with this Annex.

Article 10 Fallback procedure
 • 1. Where the eTIR procedure cannot be started for technical reasons at the customs office of departure, the TIR Carnet holder may revert to the TIR procedure.

 • 2. Where an eTIR procedure has started but its continuation is impeded for technical reasons, the competent authorities shall accept the accompanying document and process it in line with the procedure described in the eTIR specifications, subject to the availability of additional information from alternative electronic systems as described in the functional and technical specifications.

 • 3. The competent authorities of Contracting Parties are also entitled to request national guaranteeing associations to confirm that the guarantee is valid, that a TIR transport is carried out under the eTIR procedure and provide other information relevant to the TIR transport.

 • 4. The procedure described in paragraph 3 shall be established in the agreement between the competent authorities and the national guaranteeing association, as stipulated by Annex 9, Part I, paragraph 1 (d).

Article 11 Hosting of the eTIR international system
 • 1. The eTIR international system shall be hosted and administered under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe (ECE).

 • 2. ECE shall assist countries in connecting their customs systems to the eTIR international system, including by means of conformance tests to ensure their proper functioning prior to the operational connection.

 • 3. The necessary resources shall be made available to ECE to fulfil the obligations set forth in paragraphs 1 and 2 of this Article. Unless the eTIR international system is financed by resources from the United Nations regular budget, the required resources shall be subject to the financial rules and regulations for extrabudgetary funds and projects of the United Nations. The financing mechanism for the operation of the eTIR international system at ECE shall be decided on and approved by the Administrative Committee.

Article 12 Administration of the eTIR international system
 • 1. ECE shall make the appropriate arrangements for the storage and archiving of the data in the eTIR international system for a minimum period of 10 years.

 • 2. All data stored in the eTIR international system may be used by ECE on behalf of the competent bodies of this Convention for the purpose of extracting aggregated statistics.

 • 3. The competent authorities of Contracting Parties in whose territory a TIR transport is carried out under the eTIR procedure which becomes the subject of administrative or legal proceedings concerning the payment obligation of the person or persons directly liable or of the national guaranteeing association, may request ECE and obtain information stored in the eTIR international system pertaining to the claim in dispute for verification purposes. This information may be produced as evidence in national administrative or legal proceedings.

 • 4. In cases other than those specified in this Article, the dissemination or disclosure of information stored in the eTIR international system to non-authorized persons or entities shall be prohibited.

Article 13 Publication of the customs offices capable of handling eTIR

The competent authorities shall ensure that the list of customs offices of departure, customs offices en route and customs offices of destination approved for accomplishing TIR operations under the eTIR procedure, is at all times accurate and updated in the electronic database for approved customs offices, developed and maintained by the TIR Executive Board.

Article 14 Legal requirements for data submission under Annex 10 of the TIR Convention

The legal requirements for data submission, as set out in Annex 10, paragraph 1, 3 and 4 of this Convention, are deemed to be fulfilled by implementing the eTIR procedure.


C. VERTALING

De vertaling van de wijzigingen van 6 februari 2020 luidt als volgt: 1)


 • 1. Artikel 1, nieuw punt s)

  • s. „eTIR-regeling”: de TIR-regeling die ten uitvoer wordt gelegd met behulp van elektronische gegevensuitwisseling als functioneel equivalent van het TIR-carnet. De bepalingen van de TIR-Overeenkomst zijn van toepassing, maar de specifieke kenmerken van de eTIR-regeling zijn in Bijlage 11 omschreven.

 • 1 bis. Artikel 3, onder b)

  • b. het vervoer plaatsvindt onder de dekking van aansprakelijke organisaties die zijn gemachtigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, en onder dekking van een TIR-carnet dat overeenstemt met het model in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst, dan wel volgens de eTIR-regeling.

 • 2. Artikel 43

  In de toelichtingen in Bijlage 6, in deel III van Bijlage 7 en in deel II van Bijlage 11 wordt uitlegging gegeven van enkele bepalingen van deze Overeenkomst en van de daarbij behorende bijlagen; zij bevatten tevens enkele aanbevelingen.

 • 3. Nieuw artikel 58 quater

  Artikel 58 quater Technische Uitvoeringsinstantie

  Er wordt een Technische Uitvoeringsinstantie opgericht. De samenstelling, functies en het reglement van orde van de Technische Uitvoeringsinstantie zijn opgenomen in Bijlage 11.

 • 4. Artikel 59

  • 1. Deze Overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen, kan worden gewijzigd op voorstel van een Overeenkomstsluitende Partij overeenkomstig de procedure waarin dit artikel voorziet.

  • 2. Behoudens het bepaalde in artikel 60 bis wordt iedere op deze Overeenkomst voorgestelde wijziging onderzocht door het Administratief Comité dat is samengesteld uit alle Overeenkomstsluitende Partijen overeenkomstig het in Bijlage 8 opgenomen reglement van orde. Iedere wijziging van die aard, die is onderzocht of voorbereid tijdens de bijeenkomst van het Administratief Comité en door dit comité is aangenomen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden die hun stem uitbrengen, wordt door de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties aan de Overeenkomstsluitende Partijen voor aanvaarding meegedeeld.

  • 3. Behoudens het bepaalde in de artikelen 60 en 60 bis treedt iedere voorgestelde wijziging die overeenkomstig het voorgaande lid is meegedeeld, voor alle Overeenkomstsluitende Partijen in werking drie maanden na de periode van twaalf maanden volgende op de datum waarop de mededeling is gedaan, tenzij een Staat die Overeenkomstsluitende Partij is, in die periode bij de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties bezwaar tegen de voorgestelde wijziging heeft gemaakt.

  • 4. Indien overeenkomstig lid 3 van dit artikel bezwaar is gemaakt tegen de voorgestelde wijziging, wordt de wijziging geacht niet te zijn aanvaard en wordt deze niet van kracht.

 • 5. Nieuw artikel 60 bis

  Artikel 60 bis Bijzondere procedure voor de inwerkingtreding van Bijlage 11 en wijzigingen daarop

  • 1. Bijlage 11 treedt, na te zijn onderzocht overeenkomstig artikel 59, leden 1 en 2, voor alle Overeenkomstsluitende Partijen in werking drie maanden na een periode van twaalf maanden volgende op de datum waarop de mededeling door de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties aan de Overeenkomstsluitende Partijen is gedaan, behalve voor de Overeenkomstsluitende Partijen die de Secretaris-generaal er binnen de bovengenoemde periode van drie maanden schriftelijk van in kennis hebben gesteld dat zij Bijlage 11 niet aanvaarden. Voor Overeenkomstsluitende Partijen die hun kennisgeving van niet- aanvaarding intrekken, treedt Bijlage 11 in werking zes maanden na de datum waarop de intrekking van die kennisgeving door de depositaris is ontvangen.

  • 2. Ieder voorstel tot wijziging van Bijlage 11 wordt door het Administratief Comité onderzocht. Iedere wijziging van die aard wordt aangenomen met een meerderheid van door Bijlage 11 gebonden Overeenkomstsluitende Partijen die aanwezig zijn en hun stem uitbrengen.

  • 3. Wijzigingen van Bijlage 11 die overeenkomstig lid 2 van dit artikel zijn onderzocht en aangenomen, worden door de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties aan alle Overeenkomstsluitende Partijen ter kennisneming dan wel, in het geval van de door Bijlage 11 gebonden Overeenkomstsluitende Partijen, ter aanvaarding meegedeeld.

  • 4. De datum van inwerkingtreding van dergelijke wijzigingen wordt bepaald bij het aannemen van de wijziging door een meerderheid van de door Bijlage 11 gebonden Overeenkomstsluitende Partijen die aanwezig zijn en hun stem uitbrengen.

  • 5. Wijzigingen treden in werking overeenkomstig lid 4 van dit artikel, tenzij een vijfde van de Staten die een door Bijlage 11 gebonden Overeenkomstsluitende Partij zijn dan wel vijf dergelijke Staten, naargelang welk aantal het laagst is, de Secretaris-generaal op een eerdere datum die bij het aannemen van de wijziging werd vastgesteld, ervan in kennis hebben gesteld dat zij bezwaar maken tegen de wijziging.

  • 6. Zodra een wijziging die overeenkomstig de in de leden 2 tot en met 5 van dit artikel beschreven procedure is aangenomen, in werking is getreden, komt zij voor alle door Bijlage 11 gebonden Overeenkomstsluitende Partijen in de plaats van en heeft zij voorrang op alle vroegere bepalingen waarop ze betrekking heeft.

 • 6. Artikel 61

  De Secretaris-generaal van de Verenigde Naties geeft alle Overeenkomstsluitende Partijen en alle Staten bedoeld in artikel 52, lid 1, van deze Overeenkomst kennis van ieder verzoek, mededeling of bezwaar overeenkomstig de artikelen 59, 60 en 60 bis alsook van het tijdstip waarop een wijziging in werking treedt.

 • 7. Bijlage 9, deel I, punt 3, nieuw punt xi)

  • xi. voor Overeenkomstsluitende Partijen die door Bijlage 11 zijn gebonden, op verzoek van de bevoegde autoriteiten, te bevestigen, in het geval van een noodprocedure als bedoeld in artikel 10, lid 2, van Bijlage 11, dat de garantie geldig is en dat een TIR-vervoer in het kader van de eTIR-regeling plaatsvindt, alsook andere voor het TIR-vervoer relevante informatie te verstrekken.


Bijlage 11
De eTIR-regeling

Deel 1

Artikel 1 Toepassingsgebied
 • 1. De bepalingen in deze bijlage regelen de tenuitvoerlegging van de eTIR- regeling zoals omschreven in artikel 1, onder s), van de Overeenkomst en zijn van toepassing in de betrekkingen tussen Overeenkomstsluitende Partijen die door deze bijlage zijn gebonden als bepaald in artikel 60 bis, lid 1.

 • 2. De eTIR-regeling mag niet worden gebruikt voor vervoer dat ten dele plaatsvindt op het grondgebied van een Overeenkomstsluitende Partij die niet door Bijlage 11 is gebonden en die lid is van een douane- of economische unie met één enkel douanegebied.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze bijlage wordt verstaan onder:

a. „internationaal eTIR-systeem”:

het informatie- en communicatietechnologiesysteem dat is opgezet ten behoeve van de uitwisseling van elektronische informatie tussen de partijen die bij de eTIR-regeling betrokken zijn;

b. „eTIR-specificaties”:

de conceptuele, functionele en technische specificaties van de eTIR-regeling, vastgesteld en gewijzigd in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van deze bijlage;

c. „voorafgaande TIR-gegevens”:

de gegevens betreffende het voornemen van de houder om goederen onder de eTIR-regeling te plaatsen, ingediend bij de bevoegde autoriteiten van het land van vertrek, in overeenstemming met de eTIR-specificaties;

d. „voorafgaande wijzigingsgegevens”:

de gegevens betreffende het voornemen van de houder om de aangiftegegevens te wijzigen, ingediend bij de bevoegde autoriteiten van het land waar een wijziging van de aangiftegegevens wordt gevraagd, in overeenstemming met de eTIR-specificaties;

e. „aangiftegegevens”:

de voorafgaande TIR-gegevens en de voorafgaande wijzigingsgegevens die door de bevoegde autoriteiten zijn aanvaard;

f. „aangifte”:

de handeling waarbij de houder of zijn vertegenwoordiger, in overeenstemming met de eTIR-specificaties, het voornemen kenbaar maakt om goederen onder de eTIR-regeling te plaatsen. Vanaf het tijdstip waarop de aangifte door de bevoegde autoriteiten, op basis van de voorafgaande TIR-gegevens of de voorafgaande wijzigingsgegevens, is aanvaard en de aangiftegegevens naar het internationale eTIR-systeem zijn doorgezonden, vormt de aangifte het wettelijk equivalent van een aanvaard TIR-carnet;

g. „begeleidingsdocument”:

het afgedrukte document dat na de aanvaarding van de aangifte elektronisch door het douanesysteem wordt gegenereerd, in overeenstemming met de richtsnoeren in de technische eTIR- specificaties. Het begeleidingsdocument kan worden gebruikt voor de registratie van voorvallen onderweg, vervangt het proces-verbaal van bevinding overeenkomstig artikel 25 van deze Overeenkomst en dient ook voor de noodprocedure.

h. „authenticatie”:

een elektronisch proces dat de bevestiging van de elektronische identificatie van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of van de oorsprong en integriteit van gegevens in elektronische vorm, mogelijk maakt.

Artikel 3 Tenuitvoerlegging van de eTIR-regeling
 • 1. De door Bijlage 11 gebonden Overeenkomstsluitende Partijen verbinden hun douanesystemen met het internationale eTIR-systeem in overeenstemming met de eTIR-specificaties.

 • 2. Iedere Overeenkomstsluitende Partij bepaalt zelf tegen welke datum zij haar douanesystemen met het internationale eTIR-systeem verbindt. De datum waarop de verbinding tot stand wordt gebracht, wordt ten minste zes maanden vóór de daadwerkelijke verbindingsdatum aan alle andere door Bijlage 11 gebonden Overeenkomstsluitende Partijen meegedeeld.

Artikel 4 Samenstelling, functies en reglement van orde van de Technische Uitvoeringsinstantie
 • 1. De Overeenkomstsluitende Partijen die door Bijlage 11 zijn gebonden, zijn lid van de Technische Uitvoeringsinstantie. Deze instantie wordt bijeengeroepen op geregelde tijdstippen of op verzoek van het Administratief Comité, naargelang dat nodig is om de eTIR-specificaties bij te houden. Het Administratief Comité wordt regelmatig geïnformeerd over de activiteiten en onderzoeken van de Technische Uitvoeringsinstantie.

 • 2. De Overeenkomstsluitende Partijen die Bijlage 11 niet hebben aanvaard zoals bepaald in artikel 60 bis, lid 1, en vertegenwoordigers van internationale organisaties mogen als waarnemer bijeenkomsten van de Technische Uitvoeringsinstantie bijwonen.

 • 3. De Technische Uitvoeringsinstantie ziet toe op de technische en functionele aspecten van de tenuitvoerlegging van de eTIR-regeling en coördineert en bevordert de uitwisseling van informatie over aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen.

 • 4. De Technische Uitvoeringsinstantie stelt op haar eerste zitting haar reglement van orde vast en legt dit aan het Administratief Comité voor met het oog op de goedkeuring ervan door de Overeenkomstsluitende Partijen die door Bijlage 11 zijn gebonden.

Artikel 5 Procedures voor de vaststelling en de wijziging van de eTIR-specificaties

De Technische Uitvoeringsinstantie:

 • a. stelt de technische specificaties van de eTIR-regeling alsook wijzigingen daarvan vast om te garanderen dat deze in overeenstemming zijn met de functionele specificaties van de eTIR-regeling. Bij de vaststelling legt zij ook een passende overgangsperiode voor de uitvoering ervan vast;

 • b. bereidt de functionele specificaties van de eTIR-regeling alsook wijzigingen daarvan voor om te garanderen dat deze in overeenstemming zijn met de conceptuele specificaties van de eTIR-regeling. Zij worden overgemaakt aan het Administratief Comité met het oog op de vaststelling ervan door een meerderheid van door Bijlage 11 gebonden Overeenkomstsluitende Partijen die aanwezig zijn en hun stem uitbrengen, en worden ten uitvoer gelegd en zo nodig uitgewerkt tot technische specificaties op een bij de vaststelling te bepalen tijdstip;

 • c. onderzoekt wijzigingen van de conceptuele specificaties van de eTIR-regeling indien het Administratief Comité haar daarom heeft verzocht. De conceptuele specificaties van de eTIR-regeling en wijzigingen daarvan worden vastgesteld door een meerderheid van door Bijlage 11 gebonden Overeenkomstsluitende Partijen die aanwezig zijn en hun stem uitbrengen, en worden ten uitvoer gelegd en zo nodig uitgewerkt tot functionele specificaties op een bij de vaststelling te bepalen tijdstip.

Artikel 6 Indiening van voorafgaande TIR-gegevens en voorafgaande wijzigingsgegevens
 • 1. Voorafgaande TIR-gegevens en voorafgaande wijzigingsgegevens worden ingediend door de houder of zijn vertegenwoordiger bij de bevoegde autoriteiten van het land van vertrek en van het land waar een wijziging van de aangiftegegevens wordt gevraagd. Zodra de aangifte of de wijziging is aanvaard in overeenstemming met het nationale recht, zenden de bevoegde autoriteiten de aangiftegegevens of de wijziging daarvan door naar het internationale eTIR-systeem.

 • 2. Voorafgaande TIR-gegevens en voorafgaande wijzigingsgegevens als bedoeld in lid 1 mogen rechtstreeks bij de bevoegde autoriteiten worden ingediend dan wel via het internationale eTIR-systeem.

 • 3. De door Bijlage 11 gebonden Overeenkomstsluitende Partijen aanvaarden dat voorafgaande TIR-gegevens en voorafgaande wijzigingsgegevens worden ingediend via het internationale eTIR-systeem.

 • 4. De bevoegde autoriteiten publiceren een lijst van alle elektronische middelen waarmee voorafgaande TIR-gegevens en voorafgaande wijzigingsgegevens mogen worden ingediend.

Artikel 7 Authenticatie van de houder
 • 1. Bij de aanvaarding van de aangifte in het land van vertrek of van een wijziging van de aangiftegegevens in een land dat op de route ligt, authenticeren de bevoegde autoriteiten de voorafgaande TIR-gegevens of de voorafgaande wijzigingsgegevens en de houder in overeenstemming met het nationale recht.

 • 2. De door Bijlage 11 gebonden Overeenkomstsluitende Partijen aanvaarden de door het internationale eTIR-systeem verrichte authenticatie van de houder.

 • 3. De bevoegde autoriteiten publiceren een lijst van andere authenticatiemechanismen dan het in lid 2 van dit artikel genoemde mechanisme die voor authenticatie mogen worden gebruikt.

 • 4. De door Bijlage 11 gebonden Overeenkomstsluitende Partijen aanvaarden de aangiftegegevens die worden ontvangen van de bevoegde autoriteiten van het land van vertrek en van het land waar een wijziging van de aangiftegegevens is gevraagd via het internationale eTIR-systeem, als het wettelijk equivalent van een aanvaard TIR-carnet.

Artikel 8 Wederzijdse erkenning van de authenticatie van de houder

De authenticatie van de houder door de bevoegde autoriteiten van de door Bijlage 11 gebonden Overeenkomstsluitende Partijen die de aangifte of wijzigingen van de aangiftegegevens aanvaarden, wordt erkend door de bevoegde autoriteiten van alle daaropvolgende door Bijlage 11 gebonden Overeenkomstsluitende Partijen gedurende het volledige TIR-vervoer.

Artikel 9 Aanvullende gegevensvereisten
 • 1. Behalve de in de functionele en technische specificaties vermelde gegevens mogen de bevoegde autoriteiten aanvullende gegevens verlangen die in de nationale wetgeving zijn voorgeschreven.

 • 2. De bevoegde autoriteiten dienen de gegevensvereisten zoveel mogelijk te beperken tot de vereisten die in de functionele en technische specificaties zijn vermeld, en ernaar te streven de indiening van aanvullende gegevens te vergemakkelijken om het TIR-vervoer in overeenstemming met deze bijlage niet te belemmeren.

Artikel 10 Noodprocedure
 • 1. Wanneer de eTIR-regeling om technische redenen niet van start kan gaan bij het douanekantoor van vertrek, mag de houder van het TIR-carnet terugvallen op de TIR-regeling.

 • 2. Wanneer een eTIR-regeling van start is gegaan maar niet kan worden voortgezet om technische redenen, aanvaarden de bevoegde autoriteiten het begeleidingsdocument en verwerken zij dit in overeenstemming met de in de eTIR-specificaties beschreven procedure, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van aanvullende informatie uit alternatieve elektronische systemen zoals beschreven in de functionele en technische specificaties.

 • 3. De bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen hebben ook het recht om van nationale aansprakelijke organisaties te verlangen dat zij bevestigen dat de garantie geldig is en dat een TIR-vervoer in het kader van de eTIR-regeling plaatsvindt, alsook dat zij andere voor het TIR-vervoer relevante informatie verstrekken.

 • 4. De in lid 3 beschreven procedure wordt vastgesteld in de overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten en de nationale aansprakelijke organisatie, zoals bepaald in Bijlage 9, deel I, punt 1, onder d).

Artikel 11 Hosting van het internationale eTIR-systeem
 • 1. Het internationale eTIR-systeem wordt gehost en beheerd onder auspiciën van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (ECE).

 • 2. De ECE helpt landen om hun douanesystemen met het internationale eTIR- systeem te verbinden, onder meer door middel van conformiteitstests om na te gaan of deze systemen naar behoren functioneren voordat de operationele verbinding tot stand wordt gebracht.

 • 3. Aan de ECE worden de nodige middelen ter beschikking gesteld om te voldoen aan de in de leden 1 en 2 van dit artikel vastgestelde verplichtingen. Tenzij het internationale eTIR-systeem wordt gefinancierd met middelen uit de gewone begroting van de Verenigde Naties, zijn de vereiste middelen onderworpen aan de financiële regels en voorschriften voor extrabudgettaire fondsen en projecten van de Verenigde Naties. Het financieringsmechanisme voor de werking van het internationale eTIR-systeem wordt vastgesteld en goedgekeurd door het Administratief Comité.

Artikel 12 Beheer van het internationale eTIR-systeem
 • 1. De ECE treft de nodige regelingen om de gegevens in het internationale eTIR-systeem gedurende minimaal tien jaar te bewaren en te archiveren.

 • 2. Alle gegevens die in het internationale eTIR-systeem zijn opgeslagen, mogen door de ECE voor rekening van de bevoegde autoriteiten van de Overeenkomst worden gebruikt om geaggregeerde statistieken te verzamelen.

 • 3. De bevoegde autoriteiten van Overeenkomstsluitende Partijen op wier grondgebied een TIR-vervoer in het kader van de eTIR-regeling plaatsvindt dat voorwerp wordt van een administratieve of gerechtelijke procedure in verband met de betalingsverplichting van de rechtstreeks aansprakelijke persoon of personen of van de nationale aansprakelijke organisatie, kunnen een verzoek richten tot de ECE en informatie die in het internationale eTIR- systeem is opgeslagen en betrekking heeft op de betwiste vordering, voor controledoeleinden ontvangen. Deze informatie kan in nationale administratieve of gerechtelijke procedures als bewijs worden aangevoerd.

 • 4. In andere dan de in dit artikel genoemde gevallen is de verspreiding of openbaarmaking van in het internationale eTIR-systeem opgeslagen informatie aan niet-gemachtigde personen of entiteiten verboden.

Artikel 13 Bekendmaking van de douanekantoren die eTIR kunnen afhandelen

De bevoegde autoriteiten dragen er zorg voor dat de lijst van douanekantoren van vertrek, van doorgang en van bestemming die voor de afhandeling van TIR-operaties in het kader van de eTIR-regeling zijn aangewezen, te allen tijde nauwkeurig is en wordt bijgewerkt in de elektronische databank voor aangewezen douanekantoren, die is opgezet en wordt onderhouden door het TIR-Uitvoerend Orgaan.

Artikel 14 Wettelijke vereisten voor de indiening van gegevens in het kader van Bijlage 10 bij de TIR-Overeenkomst

Door de tenuitvoerlegging van de eTIR-regeling wordt geacht aan de wettelijke vereisten voor de indiening van gegevens zoals uiteengezet in punten 1, 3 en 4 van Bijlage 10 bij deze Overeenkomst te zijn voldaan.


D. PARLEMENT

Wijzigingen van 6 februari 2020

Voor Nederland (het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten behoeven de wijzigingen van de artikelen 1, 3, 43, 59, en 61, de toevoeging van de nieuwe artikelen 58 quater en 60 bis van de Overeenkomst en de toevoeging van de nieuwe Bijlage 11 ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk ten behoeve van die delen van het Koninkrijk aan de gewijzigde artikelen van de Overeenkomst en de toevoeging van de nieuwe Bijlage 11 kan worden gebonden.

Voor Nederland (het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten behoeven de wijzigingen van Bijlage 9 bij de Overeenkomst ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Voor Nederland (het Europese deel) behoeven noch de wijzigingen van de artikelen 1, 3, 43, 59, en 61, noch de toevoeging van de nieuwe artikelen 58 quater en 60 bis, noch de wijzigingen van Bijlage 9, noch de toevoeging van de nieuwe Bijlage 11 bij de Overeenkomst de goedkeuring van de Staten-Generaal, omdat zij een gebied (douanevervoer) bestrijken waarop de Europese Unie (EU) bij uitsluiting bevoegd is.

G. INWERKINGTREDING

Wijzigingen 6 februari 2020

De gewijzigde artikelen 1, 3, 43, 59, en 61 en de toevoeging van de nieuwe artikelen 58 quater en 60 bis, evenals de wijzigingen van Bijlage 9, van de Overeenkomst zullen ingevolge artikel 59, derde lid, van de Overeenkomst voor alle overeenkomstsluitende partijen in werking treden drie maanden na een tijdvak van twaalf maanden volgend op de datum waarop de mededeling door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties aan de overeenkomstsluitende partijen is gedaan, tenzij een staat die partij is gedurende bedoeld tijdvak, bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties bezwaar tegen de voorgestelde wijziging heeft gemaakt.

De nieuwe Bijlage 11 bij de Overeenkomst zal ingevolge artikel 60 bis, eerste lid, van de Overeenkomst op 25 mei 2021 voor alle overeenkomstsluitende partijen in werking treden, tenzij er voor die datum een bezwaar is gemaakt bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Uitgegeven de elfde februari 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

Deel 2 van Bijlage 11 is niet opgenomen en bestaat uit toelichtingen op de bepalingen van Deel 1. Deel 2 van Bijlage 11 ligt ter inzage bij de Directie Europese en Douane Aangelegenheden van het Ministerie van Financiën en bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is te vinden op https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/ac2/documents/2020/ECE-TRANS-WP30-AC2-2020-07e.pdf.

X Noot
2)

De Franse en de Russische tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
1)

Deel 2 van Bijlage 11 is niet opgenomen en bestaat uit toelichtingen op de bepalingen van Deel 1. Deel 2 van Bijlage 11 ligt ter inzage bij de Directie Europese en Douane Aangelegenheden van het Ministerie van Financiën en bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is te vinden op https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/ac2/documents/2020/ECE-TRANS-WP30-AC2-2020-07e.pdf.