Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2021, 17Verdrag

22 (2016) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek;

Santo Domingo, 25 juli 2016

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 012236 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag door de Staten-Generaal is verleend op 17 februari 2017.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34657 (R2082).

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel 15, eerste lid, op 1 februari 2021 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag voor het gehele Koninkrijk gelden.

Uitgegeven de negende februari 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK