Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2021, 153Verdrag

47 (1958) Nr. 25

A. TITEL

Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend;

Genève, 20 maart 1958

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 006863 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De wijzigingen van de Reglementen (zie rubriek G hieronder) behoefden op grond van artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Reglementen1)

Reglement 0

Eenvormige voorschriften betreffende de internationale typegoedkeuring van gehele voertuigen („International Whole Vehicle Type Approval” (IWVTA)).

Het Reglement is gewijzigd op 10 juni 2021.

Reglement 13

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen van de categorieën M, N en O met betrekking tot de reminrichting.

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021 en 30 september 2021.

Reglement 13-H

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van personenauto’s met betrekking tot de reminrichting.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 16

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van:

 • I. veiligheidsgordels, beveiligingssystemen, kinderbeveiligingssystemen en Isofix-kinderbeveiligingssystemen voor de inzittenden van motorvoertuigen;

 • II. voertuigen uitgerust met veiligheidsgordels, herinneringssystemen voor veiligheidsgordels, beveiligingssystemen, kinderbeveiligingssystemen en Isofix-kinderbeveiligingssystemen en I-Size-kinderbeveiligingssystemen.

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021.

Reglement 17

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de zitplaatsen, de verankering daarvan en eventuele hoofdsteunen.

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021.

Reglement 18

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot de bescherming daarvan tegen onbevoegd gebruik.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 30

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van luchtbanden voor motorvoertuigen en de aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 35

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de plaatsing van voetpedalen.

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021.

Reglement 41

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorrijwielen met betrekking tot geluid.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 44

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van beveiligingsmiddelen voor kinderen gezeten in motorvoertuigen („kinderbeveiligingsmiddelen”).

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021.

Reglement 46

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van achteruitkijkspiegels en van motorvoertuigen met betrekking tot de installatie van achteruitkijkspiegels.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 48

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 53

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen van categorie L3 met betrekking tot de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 54

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van luchtbanden voor bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 55

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van mechanische koppelingsonderdelen van voertuigcombinaties.

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021.

Reglement 65

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van speciale waarschuwingslichten voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 67

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van:

 • I. specifieke inrichtingen van motorvoertuigen voor het gebruik van vloeibaar petroleumgas (LPG) als brandstof;

 • II. voertuigen met betrekking tot de installatie van specifieke inrichtingen voor het gebruik van vloeibaar petroleumgas (LPG) als brandstof.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 74

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen van categorie L1 met betrekking tot de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 75

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van luchtbanden voor motorfietsen en bromfietsen.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 79

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de stuurinrichting.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 83

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot het uitstoten van verontreinigende stoffen overeenkomstig de motorbrandstofvereisten.

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021.

Reglement 86

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van land- of bosbouwtrekkers met betrekking tot de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 93

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van:

 • I. beschermingsinrichtingen tegen frontaal onderrijden (FUPDs);

 • II. voertuigen met betrekking tot de installatie van typegoedgekeurde FUPDs;

 • III. voertuigen met betrekking tot hun bescherming tegen frontaal onderrijden (FUP).

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021.

Reglement 94

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de bescherming van de inzittenden bij een frontale botsing.

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021.

Reglement 95

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de bescherming van de inzittenden in het geval van een laterale botsing.

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021.

Reglement 97

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van Voertuig Alarm Systemen (VAS) en van motorvoertuigen met betrekking tot hun Alarm Systemen (AS).

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 98

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van koplampen van motorvoertuigen voorzien van gasontladingslichtbronnen.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 100

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot specifieke vereisten ten aanzien van de elektrische aandrijflijn.

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021.

Reglement 106

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van luchtbanden voor landbouwvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 107

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen van categorie M2 of M3 met betrekking tot hun algemene constructie.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 113

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van koplichten van motorvoertuigen met symmetrisch dimlicht of groot licht of beide en voorzien van gloeilampen, gasontladingslichtbronnen of ledmodules.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 115

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van:

 • I. specifieke LPG-retrofitsystemen om motorvoertuigen geschikt te maken voor het gebruik van LPG als brandstof;

 • II. specifieke CNG-retrofitsystemen om motorvoertuigen geschikt te maken voor het gebruik van CNG als brandstof.

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021.

Reglement 116

Eenvormige technische voorschriften betreffende de bescherming van motorvoertuigen tegen ongeoorloofd gebruik.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 117

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van banden met betrekking tot rolgeluidemissie en/of grip op nat wegdek en/of rolweerstand.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 118

Eenvormige technische voorschriften betreffende de brandbaarheid van materialen in het interieur van bepaalde categorieën motorvoertuigen.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 123

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van adaptieve koplampsystemen (AFS) voor motorvoertuigen.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 124

Eenvormige voorschriften voor de goedkeuring van wielen voor personenauto’s en hun aanhangwagens.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 125

Uniforme voorschriften betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot het gezichtsveld naar voren van de bestuurder.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 137

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van personenauto’s bij een frontale botsing met focus op het beveiligingssysteem.

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021.

Reglement 141

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot hun systemen voor bewaking van de bandendruk (TPMS).

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 142

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot de montage van de banden.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 144

Eenvormige voorschriften betreffende:

 • Ia. Noodoproepcomponenten voor ongevallen (AECC);

 • Ib. Noodoproepapparaten voor ongevallen (AECD) die bestemd zijn voor installatie in voertuigen van categorie M₁ en N₁;

 • II. Voertuigen met betrekking tot hun Noodoproepsystemen voor ongevallen (AECS) indien uitgerust met een AECD van een goedgekeurd type;

 • III. Voertuigen met betrekking tot hun Noodoproepsystemen voor ongevallen (AECS) indien uitgerust met een AECD van een niet-goedgekeurd type.

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021.

Reglement 148

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van lichtsignaalinrichtingen (lampen) voor elektrische voertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 149

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van wegverlichtingsinrichtingen (lampen) en systemen voor elektrische voertuigen.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 150

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van retroreflecterende inrichtingen en markeringen voor elektrische voertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 151

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot het dodehoekinformatiesysteem voor detectie van fietsen.

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021.

Reglement 152

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot het geavanceerde noodremsysteem (AEBS) voor M₁- en N₁-voertuigen.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 153

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de integriteit van het brandstofsysteem en de veiligheid van de elektrische aandrijflijn bij een kop-staartbotsing.

Het Reglement is gewijzigd op 9 juni 2021.

Reglement 154

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van lichte personenauto's en bedrijfsvoertuigen met betrekking tot criteria-emissies, kooldioxide-emissies en brandstofverbruik en/of de meting van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius (WLTP).

Het Reglement is gewijzigd op 5 augustus 2021 en 30 september 2021.

Reglement 157

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot het geautomatiseerde systeem voor rijstrookassistentie.

Het Reglement is gewijzigd op 30 september 2021.

Reglement 158

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voorzieningen voor achteruitrijbeweging en motorvoertuigen wat het bewustzijn van de bestuurder van kwetsbare weggebruikers achter het voertuig betreft.

Het Reglement is op 12 november 2020 aangenomen en op 10 juni 2021 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Reglement alleen voor Nederland (het Europese deel).

Het Reglement is eveneens in werking voor Albanië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Belarus, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, de Europese Unie, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, Japan, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan, Polen, Portugal, Roemenië, de Russische Federatie, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

Reglement 159

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen wat het wegrijdinformatiesysteem voor de detectie van voetgangers en fietsers betreft.

Het Reglement is op 12 november 2020 aangenomen en op 10 juni 2021 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Reglement alleen voor Nederland (het Europese deel).

Het Reglement is eveneens in werking voor Albanië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Belarus, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, de Europese Unie, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, Japan, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan, Polen, Portugal, Roemenië, de Russische Federatie, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

Reglement 160

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen wat de gegevensrecorder voor incidenten betreft.

Het Reglement is op 10 maart 2021 aangenomen en op 30 september 2021 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Reglement alleen voor Nederland (het Europese deel).

Het Reglement is eveneens in werking voor Albanië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Belarus, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, de Europese Unie, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, Japan, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan, Polen, Portugal, Roemenië, de Russische Federatie, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

Reglement 161

Eenvormige voorschriften betreffende de beveiliging van motorvoertuigen tegen onrechtmatig gebruik en de goedkeuring van de beveiligingsvoorziening tegen onrechtmatig gebruik (door middel van een vergrendelingssysteem).

Het Reglement is op 10 maart 2021 aangenomen en op 30 september 2021 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Reglement alleen voor Nederland (het Europese deel).

Het Reglement is eveneens in werking voor Albanië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Belarus, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, de Europese Unie, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, Japan, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan, Polen, Portugal, Roemenië, de Russische Federatie, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

Reglement 162

Eenvormige technische voorschriften betreffende de goedkeuring van immobilisatiesystemen en de goedkeuring van een voertuig wat het immobilisatiesysteem ervan betreft.

Het Reglement is op 10 maart 2021 aangenomen en op 30 september 2021 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Reglement alleen voor Nederland (het Europese deel).

Het Reglement is eveneens in werking voor Albanië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Belarus, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, de Europese Unie, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, Japan, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan, Polen, Portugal, Roemenië, de Russische Federatie, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

Reglement 163

Eenvormige technische voorschriften betreffende de goedkeuring van een voertuigalarmsysteem en de goedkeuring van een voertuig wat het voertuigalarmsysteem ervan betreft.

Het Reglement is op 10 maart 2021 aangenomen en op 30 september 2021 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Reglement alleen voor Nederland (het Europese deel).

Het Reglement is eveneens in werking voor Albanië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Belarus, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, de Europese Unie, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, Japan, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan, Polen, Portugal, Roemenië, de Russische Federatie, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. KNAPEN


X Noot
1)

Alleen vermeld zijn nieuwe gegevens betreffende de Reglementen die door Nederland (het Europese deel) of de Europese Unie zijn aanvaard.

De wijzigingen van de Reglementen liggen ter inzage bij de RDW te Zoetermeer.