7 (2016) Nr. 2

A. TITEL

Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming;

Brussel, 17 februari 2016

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 013060 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring door de Staten-Generaal van het Protocol is verleend op 20 oktober 2016.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34546.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel 4, vijfde lid, van het Protocol op 1 november 2021 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de negende november 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. KNAPEN

Naar boven