25 (2014) Nr. 6

A. TITEL

Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden;

Doha, 16 december 2014

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 013116 en 013835 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het in nota’s vervatte verlengingsverdrag, opgenomen in rubriek H hieronder, behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Het in nota’s vervatte verlengingsverdrag, opgenomen in rubriek H hieronder, zal ingevolge het gestelde in de voorlaatste alinea van nota Nr. II, op 14 december 2021 in werking treden.

De Overeenkomst van 16 december 2014, waarvan de geldigheid op 14 december 2021 zou aflopen, blijft ingevolge het gestelde in de voorlaatste alinea van nota Nr. II van kracht voor een volgende periode van twee jaar, tot 14 december 2023.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het in nota’s vervatte verlengingsverdrag van 1 november 2021, evenals de Overeenkomst van 16 december 2014, voor Nederland (het Europese deel).

H. VERLENGING

Bij nota’s van 12 juli 2021 en 1 november 2021 is een verdrag tot stand gekomen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Qatar waarin de Overeenkomst van 16 december 2014, waarvan de geldigheid op 14 december 2021 zou aflopen, met een periode van twee jaar wordt verlengd tot 14 december 2023. De Engelse tekst van dit in nota’s vervatte verlengingsverdrag luidt als volgt:1)

Nr. I

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE STATE OF QATAR (PROTOCOL DEPARTMENT)

Doha, 12 July 2021

Ref No: 2021/0052040/5

The Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar, Protocol Department presents its compliments to The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Doha.

Referring to the Embassy’s Note No. 56 dated on 07/06/2021.

The Ministry has the honour to inform the esteemed Embassy that the competent authorities approved the extension for two years starting from 14/12/2021 on the “Status of Forces Agreement for Military Personnel and Equipment for the Forces between the State of Qatar and the Kingdom of the Netherlands”.

The Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar avails itself of this opportunity to express to the Embassy the assurances of its highest consideration.

To the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Doha


Nr. II

THE EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

Doha, 1 November 2021

No. qa-2021/173

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar and has the honour to refer to the Status of Forces Agreement for military personnel and equipment for the forces between the State of Qatar and the Kingdom of the Netherlands, done in Doha, on 16 December 2014 (“the Agreement”), which was extended four times: a first time for a period of two years, until 15 December 2017, a second time for a period of one year, until 14 December 2018, a third time for a period of one year, until 14 December 2019, and a fourth time for a period of two years, until 14 December 2021. As stated in Article 15, the Agreement is renewable upon the agreement by both Parties.

In its Note no. 2021/0052040/5 dated 12 July 2021, the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar informed the Embassy of the Kingdom of the Netherlands of its approval to extend the Agreement for an additional period of two years, starting on 14 December 2021.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands hereby confirms that the Kingdom of the Netherlands agrees with an extension of two years so that the Agreement will remain in force from 14 December 2021 until 14 December 2023.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands reaffirms that the Kingdom of the Netherlands and all its civilian and military personnel to whom the Agreement applies shall abide by all of its provisions.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands subsequently considers the Ministry’s Note referred to above and this present Note in reply to constitute an Agreement (in the form of an exchange of Notes) between the Kingdom of the Netherlands and the State of Qatar on the extension until 14 December 2023 of the Agreement of 2014, which shall enter into force on 14 December 2021.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this opportunity to express to the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar the assurances of its highest consideration.

The Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het in de nota’s vervatte verlengingsverdrag van 1 november 2021 zal zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de negende november 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. KNAPEN


X Noot
1)

De Arabische tekst is niet opgenomen.

Naar boven