17 (2016) Nr. 3

A. TITEL

Protocol betreffende privileges en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht;

Brussel, 29 juni 2016

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 013264 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel 18, eerste lid, op 27 oktober 2021 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. KNAPEN

Naar boven