Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 89Verdrag

10 (2014) Nr. 14

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek;

Kiev, 28 juli 2014

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 013078 en 013764 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het in nota’s vervatte verlengingsverdrag, opgenomen in rubriek H hieronder, behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Het in nota’s vervatte verlengingsverdrag, opgenomen in rubriek H hieronder, zal ingevolge de voorlaatste alinea’s van nota’s nr. I en II in werking treden op de datum van ontvangst van de laatste schriftelijke kennisgeving dat door partijen aan de interne vereisten voor inwerkingtreding van het verdrag is voldaan.

H. VERLENGING

Bij nota’s van respectievelijk 15 juli 2020 en 1 augustus 2020 is een verdrag tot stand gekomen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne waarin het Verdrag van 28 juli 2014, waarvan de geldigheid op 1 augustus 2020 zou aflopen, met een periode van een jaar wordt verlengd. De tekst van dit in de nota’s vervatte verdrag luidt als volgt:

Nr. I

EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

Kyiv, 15 July 2020

No. KYIV-183-2020

This verbal note replaces note KYIV-180-2020.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and has the honour to refer to the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and Ukraine on the International Mission for Protection of Investigation, done at Kiev on July 28, 2014 (“the Agreement”), which was concluded for one year and has been prolonged five times with one year each, through an exchange of Notes, on June 3, 2015, August 1, 2016, August 1, 2017, July 23, 2018, and August 1, 2019.

In order to accommodate any unforeseen activity that may still occur as a result of the events that led to the Agreement and that may have to be executed within the framework of the mandate of the mission on the territory of Ukraine, the Kingdom of the Netherlands proposes that the Agreement be extended for an additional period of one year, so that the Agreement will remain in force until August 1, 2021.

If the foregoing is acceptable to Ukraine, the Kingdom of the Netherlands proposes that this Note, together with an affirmative Note in reply from Ukraine, shall constitute an Agreement (in the form of an exchange of Notes) between the Kingdom of the Netherlands and Ukraine on the extension until August 1, 2021 of the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and Ukraine on the International Mission for Protection of Investigation of July 28, 2014, which shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification concerning the completion by the Parties of their internal procedures required for this Agreement to enter into force.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine the assurances of its highest consideration.

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

Kyiv


Nr. II

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF UKRAINE

Kyiv, 1 August 2020

No.72/23-612/1-1709

The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine presents its compliments to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine and has the honour to acknowledge the receipt of the Embassy’s Note Verbale KYIV-183-2020 of 15 July 2020, which reads as follows:

(Zoals in Nr. I)

The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine has further the honour to inform that the proposals set forth in the Embassy’s Note Verbale KYIV-183-2020 of 15 July 2020 are acceptable to Ukraine and to confirm that the mentioned Note and this Note in reply shall constitute an Agreement (in the form of an exchange of notes) between Ukraine and the Kingdom of the Netherlands on extension until August 1, 2021 of the Agreement between Ukraine and the Kingdom of the Netherlands on the International Mission for Protection of Investigation of July 28, 2014, which shall enter into force on the date of receipt of the last written notification concerning the completion by the Parties of their internal procedures required for this Agreement to enter into force.

The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine the assurances of its highest consideration.

Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine

Kyiv


Uitgegeven de eenendertigste augustus 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK