Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 61Verdrag

23 (2019) Nr. 3

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Singapore inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken;

Singapore, 14 oktober 2019

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 013613 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag door de Staten-Generaal is verleend op 24 april 2020.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 35425 (R2145).

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 19 op 1 juli 2020 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag voor het gehele Koninkrijk gelden.

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK