Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 6Verdrag

37 (2016) Nr. 3

A. TITEL

Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA);

Marrakesh, 15 november 2016

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 013548 en 013695 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Op 3 oktober 2018 is tijdens de eerste Vergadering van de International Solar Alliance (ISA), gehouden van 2 tot 5 oktober 2018 in New Delhi, in overeenstemming met artikel XI van de Kaderovereenkomst, een wijziging van de Kaderovereenkomst aangenomen. De Engelse tekst1) van de Resolutie waarin de wijziging is opgenomen luidt als volgt:


Resolution from India for Amendment to the Framework Agreement of the International Solar Alliance

Recalling that the International Solar Alliance (ISA), launched on 30 November 2015 became a treaty based international intergovernmental organization on 6 December 2017.

Noting that in a short span 70 prospective member countries have already signed the ISA treaty and of these 44 countries have ratified the same.

Recognizing that solar energy has a major role in achieving the sustainable development goal to “ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all”.

Recognising that access to solar energy is essential for achieving the Sustainable Development Goals, universal energy access at affordable rates, energy security and also would help to reduce poverty and improve the conditions and standard of living for the majority of the world's population, especially of women.

Realizing that the ISA initiative should benefit the world at large and should not be restricted to the countries lying either fully or partially between the Tropics of Cancer and Capricorn.

India propose a Resolution for the following Amendments to the ISA Framework Agreement for expanding the scope of membership of ISA to all countries that are members of United Nations.

Paragraph/clause

Existing Text of Framework Agreement

Proposed Amendment

Second Preambular Paragraph

Recognizing that solar energy provides solar resource rich countries, lying fully or partially between the Tropics of Cancer and Capricorn, with an unprecedented opportunity to bring prosperity, energy security and sustainable development to their peoples.

Recognizing that solar energy provides countries with an unprecedented opportunity to bring prosperity, energy security and sustainable development to their peoples.

     

Article VI, Clause l(a)

Voluntary contributions by its Members, Partner countries, UN & its agencies and other countries;

Voluntary contributions by its Members, UN & its agencies and other countries;

     

Article VII, Title

Member and Partner Country status

Member Country Status

     

Article VII, Clause 1

Membership is open to those solar resource rich States which lie fully or partially between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, and which are members of the United Nations. Such States become Members of the ISA by having signed this Agreement and having deposited an instrument of ratification, acceptance or approval.

Membership is open to States which are members of the United Nations. Such States become members of the ISA by having signed this agreement and by having deposited an instrument of ratification, acceptance or approval.”

     

Article VIl, Clause 2

Partner Country status may be granted by the Assembly to the States which fall outside the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, are members of the United Nations, and are willing and able to contribute to the objectives and activities provided in this Agreement.

May be deleted

     

Article VII, Clause 3

Partner Countries are eligible to participate in Programmes of the ISA, with the approval of Members participating in the Programme.

May be deleted

     

Article IX (Observers)

Observer status that may be granted by the Assembly to applicants for membership or partnership whose application is pending, or to any other organization which can further the interest and objectives of the ISA.

Observer status that may be granted by the Assembly to applicants for membership whose application is pending, or to any other organization which can further the interest and objectives of the ISA.


D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van de Kaderovereenkomst door de Staten-Generaal is verleend op 13 april 2019.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 35163 (R2121).

De wijziging van 3 oktober 2018 behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan de wijziging kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De Kaderovereenkomst is ingevolge artikel XIII, tweede lid, op 27 juni 2019 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de Kaderovereenkomst voor Nederland (het Europese deel en het Caribische deel), Aruba en Sint Maarten.

De wijziging van 3 oktober 2018 zal ingevolge artikel XI, tweede lid, van de Kaderovereenkomst in werking treden wanneer twee derde van de leden overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke procedures hun aanvaarding kenbaar maken.

Uitgegeven de drieëntwintigste januari 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De Franse tekst en de Hindi tekst zijn niet beschikbaar.