Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 50Verdrag

30 (2012) Nr. 5

A. TITEL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk;

Washington, 19 oktober 2012

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 011520 en 013594 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

In een brief gedateerd 12 maart 2019 heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de Minister van Buitenlandse Zaken medegedeeld dat de Tweede Kamer de wens te kennen had gegeven dat de Overeenkomst van 19 oktober 2012 en het in de nota’s vervatte uitbreidingsverdrag van 15 november 2018, die voor stilzwijgende goedkeuring door de Staten-Generaal werden voorgelegd, aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zouden worden onderworpen.

De uitdrukkelijke goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend bij Rijkswet van 8 april 2020 (Stb. 2020, 117).

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 35143 (R2120).

G. INWERKINGTREDING

Het in de nota’s vervatte uitbreidingsverdrag van 15 november 2018 is ingevolge het gestelde in de voorlaatste alinea’s van nota’s nr. I en nr. II op 22 april 2020 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het in de nota’s vervatte uitbreidingsverdrag voor Curaçao.

Ingevolge artikel II, derde lid, van de Overeenkomst en het in de nota’s vervatte uitbreidingsverdrag van 15 november 2018, zijn de bepalingen van de Overeenkomst op 22 april 2020 voor Curaçao in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de Overeenkomst, die eerder voor Nederland (het Caribische deel), Aruba en Sint Maarten gold, vanaf die datum voor Nederland (het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Uitgegeven de achtste mei 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK