16 (1949) Nr. 16

A. TITEL

Noord-Atlantisch Verdrag;

Washington, 4 april 1949

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 007281 en 012379 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24) is uitdrukkelijk goedgekeurd bij Wet van 13 november 2019 (Stb. 2019, 420).

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 35180.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel II van het Protocol op 19 maart 2020 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de eerste mei 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

Naar boven