Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 30Verdrag

13 (2019) Nr. 2

A. TITEL

Protocol tot wijziging van de titel van de Europese Overeenkomst van 30 september 1957 betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR);

Genève, 13 mei 2019

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 013683 en 006822 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het Protocol door de Staten-Generaal is verleend op 10 oktober 2019.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 35281.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zullen ingevolge artikel 2, derde lid, van het Protocol op 1 januari 2021 voor alle partijen bij de Overeenkomst, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Protocol, evenals de Overeenkomst, voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Uitgegeven de negende maart 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK