Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 3Verdrag

55 (1963) Nr. 9

A. TITEL

Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen;

Tokio, 14 september 1963

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 004580 en 012928 in de Verdragenbank.

C. VERTALING

In Trb. 2019, 140 dient in de vertaling van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 11 dienen in de eerste regel van het door artikel V toegevoegde artikel 3bis de woorden „uit hoofde van het derde lid” te worden vervangen door „uit hoofde van artikel 3”.

Uitgegeven de eenentwintigste januari 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK