3 (1969) Nr. 3

A. TITEL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen (met Protocol);

’s-Gravenhage, 11 februari 1969

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 002894 en 012626 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de Overeenkomst, met Protocol, zullen ingevolge artikel 30, tweede lid, van het op 13 juni 2019 te Dublin tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en vermogenswinsten en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2019, 95), op 1 januari 2021 buiten werking treden, met inachtneming van het gestelde in artikel 30, derde en vierde lid, van dat Verdrag.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal de Overeenkomst, met Protocol, die voor Nederland (het Europese deel) geldt, voor Nederland (het Europese deel) buiten werking treden.

Uitgegeven de eenentwintigste februari 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

Naar boven