Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 131Verdrag

50 (1974) Nr. 41

A. TITEL

Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974 (met Bijlage);

Londen, 1 november 1974

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 002225 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

Codes

Resolutie MSC.460(101) van 13 juni 2019, waarbij de IBC Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2021 in werking treden.

Resolutie MSC.461(101) van 13 juni 2019, waarbij de 2011 ESP Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2021 in werking treden.

Resolutie MSC.462(101) van 13 juni 2019, waarbij de IMSBC Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2021 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de Codes en de wijzigingen daarvan, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk.

Uitgegeven de achtste december 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK