25 (2004) Nr. 8

A. TITEL

Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, 2004 (met Bijlage, Aanhangsels en Resoluties);

Londen, 13 februari 2004

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 010590, 013579, 013580 en 013604 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

De wijzigingen van 13 april 2018 (MEPC.296(72), MEPC.297(72) en MEPC.299(72)) van de Bijlage bij het Verdrag zijn in overeenstemming met artikel 19, tweede lid, onderdeel e, onder ii, juncto onderdeel f, onder ii, van het Verdrag op 13 oktober 2019 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel en het Caribische deel).

Uitgegeven de negenentwintigste januari 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

Naar boven