Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 115Verdrag

80 (1957) Nr. 39

A. TITEL

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) (met Protocol van ondertekening en Bijlagen);

Genève, 30 september 1957

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 006822 en 013784 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Op 15 november 2019 zijn wijzigingen aanvaard van Bijlagen A en B bij de Overeenkomst.1)

D. PARLEMENT

De wijzigingen van 15 november 2019 van Bijlagen A en B bij de Overeenkomst behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

De wijzigingen van 15 november 2019 van Bijlagen A en B bij de Overeenkomst zullen ingevolge artikel 14, derde lid, van de Overeenkomst op 1 januari 2021 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen van 15 november 2019 van Bijlagen A en B bij de Overeenkomst, evenals de Overeenkomst, voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Uitgegeven de zesde november 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De teksten van de wijzigingen van Bijlagen A en B van 15 november 2019 liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Verdragen. Tevens zijn de Engelse, de Franse en de Russische tekst van de wijzigingen te raadplegen via de volgende link: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html