Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 109Verdrag

57 (1997) Nr. 7

A. TITEL

Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (met Bijlagen);

Kyoto, 11 december 1997

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 008415 en 012816 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van de wijziging van 8 december 2012 van het Protocol, met Bijlagen, door de Staten-Generaal is verleend op 11 juli 2015.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34223 (R2052).

G. INWERKINGTREDING

De wijziging van 8 december 2012 van het Protocol, met Bijlagen, zal ingevolge artikel 20, vierde lid, juncto artikel 21, zevende lid, van het Protocol in werking treden op 31 december 2020 voor de partijen die de wijziging hebben aanvaard, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal de wijziging van 8 december 2012 van het Protocol, met Bijlagen, voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Uitgegeven de twintigste oktober 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK