32 (2013) Nr. 3

A. TITEL

Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

Straatsburg, 2 oktober 2013

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 012861 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het Protocol is uitdrukkelijk goedgekeurd bij Rijkswet van 5 december 2018 (Stb. 2019, 8).

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34235 (R2053).

E. PARTIJGEGEVENS

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft ingevolge artikel 10 van het Protocol op 12 februari 2019 voor het gehele Koninkrijk een verklaring bij het Protocol afgelegd. De Engelse tekst van de verklaring luidt als volgt:


“Pursuant to Article 10 of Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Kingdom of the Netherlands declares that highest courts and tribunals designated for the purposes of Article 1, paragraph 1, of the Protocol are:

  • a) the Supreme Court of the Netherlands;

  • b) the Administrative Jurisdiction Division of the Council of State;

  • c) the Central Appeals Tribunal;

  • d) the Administrative High Court for Trade and Industry;

  • e) the Joint Court of Justice of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and of Bonaire, Sint Eustatius and Saba.

The Kingdom of the Netherlands further declares that the tribunal and the courts at c), d) and e) possess the powers arising from this Protocol only when acting as domestic courts of last resort.”

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zullen ingevolge artikel 8, tweede lid, van het Protocol op 1 juni 2019 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Protocol voor het gehele Koninkrijk gelden.

Uitgegeven de vijfde maart 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

Naar boven