Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2019, 27Verdrag

93 (1995) Nr. 2

A. TITEL

Internationaal Verdrag betreffende de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersschepen, 1995; (met Bijlage)

Londen, 7 juli 1995

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 007426 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag, met Bijlage, door de Staten-Generaal is verleend op 22 december 2018.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 35085 (R2113).

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met Bijlage, zullen ingevolge artikel 12, derde lid, van het Verdrag op 24 maart 2019 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag, met Bijlage, voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Uitgegeven de vijftiende februari 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK