Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2019, 26Verdrag

45 (2000) Nr. 13

A. TITEL

Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) (met Bijlagen);

Genève, 26 mei 2000

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 009297 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Op 30 december 2018 zijn correcties aanvaard van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften.1)

Uitgegeven de vijftiende februari 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De teksten van de correcties van 30 december 2018 liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Verdragen. Tevens is de Engelse tekst van de correcties te raadplegen op http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac2/ac2rep.html in Bijlage II van document ECE/TRANSWP.15/AC.2/64/Add.1 en in Bijlage IV van document ECE/TRANSWP.15/AC.2/68.