Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 2

Gepubliceerd op 11 januari 2019 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Verdragsgegevens Op Systematisch nummer18 (2005) Nr. 3

A. TITEL

Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Hongarije betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling;

Boedapest/'s-Gravenhage, 30 april/9 november 2004

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 010933 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring door de Staten-Generaal van het voornemen tot opzegging van de in de brieven vervatte overeenkomst, is verleend op 1 mei 2017.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34709 (R2087).

G. INWERKINGTREDING

Bij nota van 24 januari 2018 heeft de Republiek Hongarije de in de brieven vervatte overeenkomst opgezegd overeenkomstig artikel 8. De in de brieven vervatte overeenkomst is ingevolge artikel 8 op 1 januari 2019 buiten werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, is de in de brieven vervatte overeenkomst die voor Aruba gold, voor Aruba buiten werking getreden.

Uitgegeven de elfde januari 2019

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl