86 (2009) Nr. 3

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Sultanaat Oman tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (met Protocol);

Muscat, 5 oktober 2009

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 011677 in de Verdragenbank.

B. TEKST

In Trb. 2010, 181 dienen in de Engelse tekst correcties te worden aangebracht.

Op blz. 2, in artikel 1, eerste lid, eerste regel, dient tussen de woorden „Agreement” en „shall” een spatie te worden ingevoegd.

Op blz. 23, in artikel 28, eerste lid, eerste regel, dient tussen de woorden „Agreement” en „shall” een spatie te worden ingevoegd.

Uitgegeven de tweeëntwintigste november 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

Naar boven