Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2019, 165Verdrag

8 (1986) Nr. 4

A. TITEL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Hongaarse Volksrepubliek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (met Protocol);

’s-Gravenhage, 5 juni 1986

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 000326 in de Verdragenbank.

C. VERTALING

In Trb. 1987, 38 dient in de vertaling van de Overeenkomst een correctie te worden aangebracht.

Op blz. 8, in artikel 7, zesde lid, derde regel, dient het woord „aangetatst” te worden vervangen door „aangetast”.

Uitgegeven de zesde november 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK