Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2019, 152Verdrag

27 (2001) Nr. 3

A. TITEL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Koeweit tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol;

’s-Gravenhage, 29 mei 2001

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 009391 in de Verdragenbank.

B. TEKST

In Trb. 2001, 126 dienen in de Engelse tekst van het Verdrag correcties te worden aangebracht.

Op blz. 2, in de titel van het Verdrag, dient „Governement” te worden vervangen door het woord „Government”.

Op blz. 42, in artikel 23, eerste lid, onder c, dient tussen de woorden „be” en „allowed” een spatie te worden ingevoegd.

Uitgegeven de vierde oktober 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK