Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2019, 143Verdrag

49 (1989) Nr. 11

A. TITEL

Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan (met Bijlagen);

Bazel, 22 maart 1989

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 006967 en 003765 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de op 22 september 1995 bij besluit III/1 aangenomen wijziging van het Verdrag (Trb. 1996, 81; correcties van de Engelse en de Franse tekst in Trb. 2003, 168) zullen ingevolge artikel 17, vijfde lid, van het Verdrag op 5 december 2019 voor alle partijen die de wijziging hebben aanvaard, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal de wijziging van het Verdrag, evenals het Verdrag zelf, voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Uitgegeven de zeventiende september 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK