69 (1960) Nr. 3

A. TITEL

Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de beveiliging van gerubriceerde gegevens (met Bijlage);

Washington, 18 augustus 1960

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 013550 en 013554 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het in de brieven vervatte verdrag, met Bijlage, en het in de nota’s vervatte wijzigingsverdrag zijn alsnog uitdrukkelijk goedgekeurd bij Wet van 13 maart 2019 (Stb. 2019, 147).

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34958.

Uitgegeven de zeventiende september 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

Naar boven