Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2018, 69Verdrag

47 (1958) Nr. 22

A. TITEL

Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend;

Genève, 20 maart 1958

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 006863 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De wijzigingen van de Reglementen (zie rubriek G hieronder) behoefden op grond van artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Reglementen1)

Reglement 1

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van koplantaarns voor motorvoertuigen welke een asymmetrisch gedempte lichtbundel, een ongedempte lichtbundel of beide kunnen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 2

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van elektrische gloeilampen voor koplantaarns welke een asymmetrisch gedempte lichtbundel, een ongedempte lichtbundel of beide kunnen uitstralen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 3

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van reflectoren voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 4

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van de achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 5

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van „sealed beam” koplantaarns (SB) voor motorrijtuigen die een Europese asymmetrische gedempte of ongedempte lichtbundel of beide kunnen uitstralen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 6

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van richtingaanwijzers voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 7

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van breedtelichten, achterlichten, stoplichten en markeringslichten voor motorvoertuigen (behalve motorfietsen) en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 22 juni 2017, 10 oktober 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 8

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van koplantaarns voor motorvoertuigen die een asymmetrisch gedempte en/of een ongedempte lichtbundel uitstralen en uitgerust zijn met halogeenlampen (H1-, H2- of H3-lampen) en betreffende de goedkeuring van deze lampen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 10

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot hun elektromagnetische compatibiliteit.

Het Reglement is gewijzigd op 8 oktober 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 11

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de sterkte van portiersloten en -scharnieren.

Het Reglement is gewijzigd op 9 februari 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 12

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de bescherming van de bestuurder tegen de stuurinrichting bij een botsing.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 13

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen van de categorieën M, N en O met betrekking tot de reminrichting.

Het Reglement is gewijzigd op 9 februari 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 13-H

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van personenauto’s met betrekking tot de reminrichting.

Het Reglement is gewijzigd op 9 februari 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Moldavië en San Marino.

Reglement 14

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de verankeringspunten van veiligheidsgordels, Isofix-verankeringssystemen en Isofix-toptetherverankeringen.

Het Reglement is gewijzigd op 9 februari 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 15

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen, uitgerust met een motor met elektrische ontsteking of met een compressieontstekingsmotor, met betrekking tot het uitstoten van gasvormige verontreinigende stoffen door de motor – methode voor het meten van het vermogen van motoren met elektrische ontsteking – methode voor het meten van het brandstofverbruik van voertuigen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 16

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van:

 • I. Veiligheidsgordels, beveiligingssystemen, kinderbeveiligingssystemen en Isofix-kinderbeveiligingssystemen voor de inzittenden van motorvoertuigen.

 • II. Voertuigen uitgerust met veiligheidsgordels, herinneringssystemen voor veiligheidsgordels, beveiligingssystemen, kinderbeveiligingssystemen en Isofix-kinderbeveiligingssystemen.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016, 9 februari 2017, 22 juni 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 17

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de zitplaatsen, de verankering daarvan en eventuele hoofdsteunen

Het Reglement is gewijzigd op 20 januari 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 18

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot de bescherming daarvan tegen onbevoegd gebruik.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 19

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van mistlampen aan de voorzijde voor motorvoertuigen.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 20

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van koplampen voor motorvoertuigen die een asymmetrisch gedempte of ongedempte lichtbundel of beide uitstralen en zijn uitgerust met halogeenlampen (H4-lampen).

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 21

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot hun binneninrichting.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 22

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van veiligheidshelmen en hun vizieren voor bestuurders en passagiers van motorrijwielen en bromfietsen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 23

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van achteruitrijlichten voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 24

Eenvormige voorschriften betreffende:

 • I. De goedkeuring van motoren met compressieontsteking wat de emissie van zichtbare verontreinigende stoffen betreft,

 • II. De goedkeuring van motorvoertuigen wat de installatie van goedgekeurde typen motoren met compressieontsteking betreft,

 • III. De goedkeuring van motorvoertuigen met motoren met compressieontsteking wat de emissie van zichtbare verontreinigende stoffen door de motor betreft,

 • IV. De meting van het vermogen van motoren met compressieontsteking.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 25

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van al dan niet in voertuigstoelen ingebouwde hoofdsteunen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 26

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de naar buiten uitstekende delen.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 27

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van gevarendriehoeken.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 28

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van geluidssignaalinrichtingen en van motorvoertuigen met betrekking tot hun geluidssignalen.

Het Reglement is gewijzigd op 20 januari 2016 en 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 29

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de bescherming van de inzittenden van de cabine van een bedrijfsvoertuig.

Het Reglement is gewijzigd op 20 januari 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 30

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van luchtbanden voor motorvoertuigen en de aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 9 februari 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 31

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van „sealed beam”-halogeenlampen (HSB) voor motorvoertuigen die een asymmetrisch gedempte of ongedempte lichtbundel of beide uitstralen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 32

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot het gedrag van de constructie van het betrokken voertuig bij een staartbotsing.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 33

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot het gedrag van de constructie van het betrokken voertuig bij een kopbotsing.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 34

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de preventie van brandgevaar.

Het Reglement is gewijzigd op 8 oktober 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 35

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de plaatsing van voetpedalen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 36

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van grote passagiersvoertuigen met betrekking tot hun algemene constructie.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 37

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van gloeilampen bestemd voor gebruik in goedgekeurde lichten van motorvoertuigen en van aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 22 juni 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 38

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van mistachterlichten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 39

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de snelheidsmeter en de odometer met inbegrip van de installatie daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016 en 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 40

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorrijwielen, uitgerust met een motor met elektrische ontsteking, met betrekking tot het uitstoten van gasvormige luchtverontreinigende stoffen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 41

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorrijwielen met betrekking tot geluid.

Het Reglement is gewijzigd op 8 oktober 2016 en 9 februari 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 42

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de beschermende voorzieningen aan voor- en achterzijde (bumpers e.d.).

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 43

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van materialen voor veiligheidsruiten en de montage daarvan in voertuigen.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 44

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van beveiligingsmiddelen voor kinderen gezeten in motorvoertuigen („kinderbeveiligingsmiddelen”).

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016, 9 februari 2017 en 22 juni 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 45

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van koplampreinigers en van motorrijtuigen met betrekking tot de koplampreinigers.

Het Reglement is gewijzigd op 22 juni 2017 en 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 46

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van achteruitkijkspiegels en van motorvoertuigen met betrekking tot de installatie van achteruitkijkspiegels.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016, 8 oktober 2016 en 22 juni 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 47

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van bromfietsen, uitgerust met een motor met elektrische ontsteking met betrekking tot het uitstoten van gasvormige luchtverontreinigende stoffen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 48

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen.

Het Reglement is gewijzigd op 8 oktober 2016, 22 juni 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 49

Eenvormige voorschriften betreffende de maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en voertuigmotoren met elektrische ontsteking.

Het Reglement is gewijzigd op 20 januari 2016 en 9 februari 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 50

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van breedtelichten, achterlichten, stoplichten, richtingaanwijzers en achterkentekenplaatverlichtingen voor voertuigen van categorie L.

Het Reglement is gewijzigd op 8 oktober 2016, 10 oktober 2017 en 10 februari 2018

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 51

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen op ten minste vier wielen met betrekking tot hun geluidsemissie.

Het Reglement is gewijzigd 8 oktober 2016 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 52

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van M2 en M3 bestelauto’s met betrekking tot hun algemene constructie.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 53

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen van categorie L3 met betrekking tot de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen.

Het Reglement is gewijzigd op 8 oktober 2016 en 22 juni 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 54

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van luchtbanden voor bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 20 januari 2016, 9 februari 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 55

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van mechanische koppelingsonderdelen van voertuigcombinaties.

Het Reglement is gewijzigd op 8 oktober 2016, 9 februari 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 56

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van koplantaarns voor bromfietsen en voertuigen die als zodanig worden beschouwd.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 57

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van de koplantaarns voor motorrijwielen en voertuigen die als zodanig worden beschouwd.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 58

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van:

 • I. beschermingsinrichtingen aan de achterzijde tegen klemrijden;

 • II. voertuigen met betrekking tot het aanbrengen van een beschermingsinrichting aan de achterzijde tegen klemrijden van een goedgekeurd type;

 • III. voertuigen met betrekking tot bescherming tegen het klemrijden aan de achterzijde.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 59

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van vervangende geluiddempingssystemen.

Het Reglement is gewijzigd op 20 januari 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 60

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van tweewielige motorfietsen en bromfietsen met betrekking tot de door de bestuurder bediende bedieningsorganen met inbegrip van de identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters.

Het Reglement is gewijzigd op 9 februari 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 61

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen met betrekking tot hun uitwendig uitstekende delen, gelegen voor de achterwand van de cabine.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 62

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorrijtuigen met sturen met handvatten met betrekking tot hun bescherming tegen onbevoegd gebruik.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 64

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot hun uitrusting die een reserve-eenheid voor tijdelijk gebruik, runflatbanden en/of een runflatsysteem en/of een bandenspanningscontrolesysteem kan omvatten.

Het Reglement is gewijzigd op 9 februari 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 65

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van speciale waarschuwingslichten voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 66

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van grote voertuigen voor het vervoer van personen met betrekking tot de sterkte van hun bovenbouw.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 67

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van:

 • I. specifieke inrichtingen van motorvoertuigen voor het gebruik van vloeibaar petroleumgas (LPG) als brandstof;

 • II. voertuigen met betrekking tot de installatie van specifieke inrichtingen voor het gebruik van vloeibaar petroleumgas (LPG) als brandstof.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 68

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorrijtuigen, met inbegrip van uitsluitend elektrische voertuigen, met betrekking tot het meten van de maximum snelheid.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 69

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van markeringsplaten achter voor voertuigen die zich (vanwege hun constructie) langzaam verplaatsen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 70

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van markeringsplaten achter voor zware en lange voertuigen.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 71

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van landbouwtrekkers met betrekking tot het gezichtsveld van de bestuurder.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 72

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van koplampen van motorfietsen die een asymmetrisch dimlicht en groot licht uitstralen en zijn voorzien van halogeen gloeilampen (HS1-lampen).

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 73

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van:

 • I. voertuigen met betrekking tot hun zijdelingse afscherming;

 • II. zijdelingse afscherming;

 • III. voertuigen met betrekking tot de installatie van zijdelingse afscherming van een krachtens deel II van dit reglement goedgekeurd type.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 74

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen van categorie L1 met betrekking tot de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië en Moldavië.

Reglement 75

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van luchtbanden voor motorfietsen en bromfietsen.

Het Reglement is gewijzigd op 9 februari 2017 en 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië en Moldavië.

Reglement 76

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van koplampen voor bromfietsen die groot licht en dimlicht uitstralen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië en Moldavië.

Reglement 77

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van parkeerlichten voor motorvoertuigen.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 78

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen van categorie L1, L2, L3, L4 en L5 met betrekking tot de reminrichting.

Het Reglement is gewijzigd op 9 februari 2017 en 22 juni 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 79

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de stuurinrichting.

Het Reglement is gewijzigd op 9 februari en 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 80

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van zitplaatsen van grote voertuigen voor het vervoer van personen en van deze voertuigen met betrekking tot de sterkte van de zitplaatsen en de bevestiging daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 20 januari 2016, 22 juni 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 81

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van achteruitkijkspiegels van tweewielige motorrijtuigen met of zonder zijspanwagen, met betrekking tot de installatie van achteruitkijkspiegels op sturen met handvatten

Het Reglement is eveneens in werking voor Moldavië en San Marino.

Reglement 82

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van koplampen van bromfietsen uitgerust met halogeenlampen met gloeidraad (HS2).

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 83

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot het uitstoten van verontreinigende stoffen overeenkomstig de motorbrandstofvereisten.

Het Reglement is gewijzigd op 29 januari 2016, 18 juni 2016, 8 oktober 2016, 9 februari 2017, 22 juni 2017, 10 oktober 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 84

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorrijtuigen uitgerust met een inwendige verbrandingsmotor met betrekking tot het meten van het brandstofverbruik.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 85

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van verbrandingsmotoren of elektrische aandrijvingen bestemd voor het aandrijven van motorvoertuigen van de categorieën M en N, met betrekking tot de meting van het nettovermogen en het maximumvermogen van elektrische aandrijvingen gedurende 30 minuten.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 86

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van land- of bosbouwtrekkers met betrekking tot de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen.

Het Reglement is gewijzigd op 22 juni 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 87

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van dagrijlichten voor motorvoertuigen.

Het Reglement is gewijzigd op 22 juni 2017, 10 oktober 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 88

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van retroreflecterende banden voor tweewielige voertuigen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 89

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van:

 • I. voertuigen met betrekking tot de begrenzing van hun maximumsnelheid of hun instelbare snelheidsbegrenzingsfunctie;

 • II. voertuigen met betrekking tot de installatie van een al dan niet instelbare snelheidsbegrenzer van een goedgekeurd type;

 • III. al dan niet instelbare snelheidsbegrenzers.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 90

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van vervangingsremvoeringsets en -trommelremvoeringen, -remschijven en -remtrommels voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 9 februari 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 91

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van zijmarkeringslichten voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 93

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van

 • I. Beschermingsinrichtingen tegen frontaal onderrijden (FUPDs);

 • II. Voertuigen met betrekking tot de installatie van typegoedgekeurde FUPDs;

 • III. Voertuigen met betrekking tot hun bescherming tegen frontaal onderrijden (FUP).

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 94

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de bescherming van de inzittenden bij een frontale botsing.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 95

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de bescherming van de inzittenden in het geval van een laterale botsing.

Het Reglement is gewijzigd op 20 januari 2016 en 18 juni 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 96

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van dieselmotoren voor land- en bosbouwtrekkers en niet voor de weg bestemde mobiele machines met betrekking tot de emissie van verontreinigende stoffen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 97

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van Voertuig Alarm Systemen (VAS) en van motorvoertuigen met betrekking tot hun Alarm Systemen (AS).

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 98

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van koplampen van motorvoertuigen voorzien van gasontladingslichtbronnen.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016, 10 oktober 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 99

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van gasontladingslichtbronnen voor toepassing in goedgekeurde gasontladingsverlichtingseenheden van motorvoertuigen.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016, 22 juni 2017 en 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 100

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van elektrische voertuigen met betrekking tot specifieke vereisten ten aanzien van hun constructie en functionele veiligheid.

Het Reglement is gewijzigd op 29 januari 2016 en 18 juni 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 101

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van personenauto’s met uitsluitend een verbrandingsmotor of personenauto’s met een hybride elektrische aandrijflijn met betrekking tot het meten van de kooldioxide-emissie en het brandstofverbruik en/of het meten van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius, en van voertuigen van de categorieën M1 en N1 met uitsluitend een elektrische aandrijflijn met betrekking tot het meten van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius.

Het Reglement is gewijzigd op 20 januari 2016, 18 juni 2016 en 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 102

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van:

 • I. Kortekoppelinrichtingen (CCD);

 • II. Voertuigen met betrekking tot de installatie van een goedgekeurd type kortekoppelinrichting.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 103

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van vervangingskatalysatoren voor motorvoertuigen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 104

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van retroreflecterende markeringen voor voertuigen van de categorieën M, N en O.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 105

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen bedoeld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met betrekking tot hun specifieke constructiekenmerken.

Het Reglement is gewijzigd op 22 juni 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 106

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van luchtbanden voor landbouwvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016, 9 februari 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 107

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen van categorie M2 of M3 met betrekking tot hun algemene constructie.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016, 8 oktober 2016, 22 juni 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 108

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van de productie van luchtbanden met een nieuw loopvlak voor motorvoertuigen en hun aanhangers.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 109

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van de productie van luchtbanden met een nieuw loopvlak voor bedrijfsvoertuigen en hun aanhangers.

Het Reglement is gewijzigd op 20 januari 2016 en 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 110

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van:

 • I. specifieke onderdelen van motorvoertuigen voor het gebruik van gecomprimeerd aardgas (CNG) als brandstof;

 • II. van voertuigen met betrekking tot de installatie van specifieke onderdelen van een goedgekeurd type voor het gebruik van gecomprimeerd aardgas (CNG) als brandstof.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016, 8 oktober 2016, 22 juni 2017 en 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 111

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van tankwagens van de categorieën N en O met betrekking tot de kantelstabiliteit.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 112

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van koplichten van motorvoertuigen met asymmetrisch dimlicht of groot licht of beide en voorzien van gloeilampen en/of ledmodules.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 113

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van koplichten van motorvoertuigen met symmetrisch dimlicht of groot licht of beide en voorzien van gloeilampen, gasontladingslichtbronnen of ledmodules.

Het Reglement is gewijzigd op 9 februari 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 114

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van:

 • I. Een airbagmodule voor een vervangingsairbagsysteem;

 • II. Een vervangingsstuur voorzien van een airbagmodule van een goedgekeurd type;

 • III. Een vervangingsairbagsysteem anders dan in het stuur is aangebracht.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 115

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van:

 • I. Specifieke LPG-retrofitsystemen om motorvoertuigen geschikt te maken voor het gebruik van LPG als brandstof;

 • II. Specifieke CNG-retrofitsystemen om motorvoertuigen geschikt te maken voor het gebruik van CNG als brandstof.

Het Reglement is gewijzigd op 9 februari 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 116

Eenvormige technische voorschriften betreffende de bescherming van motorvoertuigen tegen ongeoorloofd gebruik.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 117

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van banden met betrekking tot rolgeluidemissie en/of grip op nat wegdek en/of rolweerstand.

Het Reglement is gewijzigd op 20 januari 2016 en 9 februari 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 118

Eenvormige technische voorschriften betreffende de brandbaarheid van materialen in het interieur van bepaalde categorieën motorvoertuigen.

Het Reglement is gewijzigd op 8 oktober 2016 en 10 oktober 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 119

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van hoeklichten voor motorvoertuigen.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 120

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van inwendige verbrandingsmotoren die geïnstalleerd worden in land- en bosbouwtrekkers en in niet voor de weg bestemde mobiele machines, wat betreft de meting van het nettovermogen, nettokoppel en specifiek brandstofverbruik.

Het Reglement is eveneens in werking voor San Marino, Moldavië en Armenië.

Reglement 121

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de plaats en identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en indicatoren.

Het Reglement is gewijzigd op 22 juni 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 122

Eenvormige technische voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen van de categorieën M, N en O wat betreft hun verwarmingssystemen.

Het Reglement is eveneens in werking voor San Marino, Moldavië en Armenië.

Reglement 123

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van adaptieve koplampsystemen (AFS) voor motorvoertuigen.

Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017 en 10 februari 2018.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 124

Eenvormige voorschriften voor de goedkeuring van wielen voor personenauto’s en hun aanhangwagens.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 125

Uniforme voorschriften betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen wat het gezichtsveld naar voren van de bestuurder betreft.

Het Reglement is gewijzigd op 8 oktober 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 126

Uniforme voorschriften inzake de goedkeuring van niet als oorspronkelijke uitrustingsstukken geleverde scheidingswanden die gebruikt worden om inzittenden tegen de verplaatsing van bagage te beschermen.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 127

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot de prestaties op het gebied van voetgangersveiligheid.

Het Reglement is gewijzigd op 18 juni 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 128

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van lichtbronnen met lichtdioden (leds) voor gebruik in goedgekeurde signaallichten op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Het Reglement is gewijzigd op 8 oktober 2016 en 22 juni 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 129

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van verbeterde kinderbeveiligingssystemen in motorvoertuigen.

Het Reglement is gewijzigd op 9 februari 2017, 22 juni 2017 en 10 februari 2018.

Reglement 130

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot waarschuwingssystemen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook (LDWS).

Het Reglement is gewijzigd op 8 oktober 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 131

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot geavanceerde noodremsystemen (AEBS).

Het Reglement is gewijzigd op 8 oktober 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 132

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bosbouwtrekkers en niet voor de weg bestemde mobiele machines die zijn uitgerust met motoren met compressieontsteking

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 133

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen inzake mogelijkheden voor hergebruik, recycling en terugwinning.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 134

Eenvormige voorschriften voor de goedkeuring van motorvoertuigen en onderdelen daarvan met betrekking tot de veiligheidsprestaties van motorvoertuigen op waterstof

Het Reglement is gewijzigd op 20 januari 2016 en 9 februari 2017.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 135

Eenvormige voorschriften voor de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de prestaties bij zijdelingse paalbotsingen.

Het Reglement is gewijzigd op 20 januari 2016, 29 januari 2016 en 25 augustus 2016.

Het Reglement is eveneens in werking voor Armenië, Moldavië en San Marino.

Reglement 136

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen van categorie L met betrekking tot de specifieke voorschriften voor de elektrische aandrijflijn.

Het Reglement is op 7 juli 2015 aangenomen en op 20 januari 2016 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Reglement alleen voor Nederland (het Europese deel).

Het Reglement is eveneens in werking voor Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, de Europese Unie, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Maleisië, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Portugal, Roemenië, de Russische Federatie, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Tunesië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

Reglement 137

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van personenauto’s bij een frontale botsing met focus op het beveiligingssysteem.

Het Reglement is op 30 november 2015 aangenomen en op 9 juni 2016 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden. Het Reglement is gewijzigd op 17 december 2016.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Reglement alleen voor Nederland (het Europese deel).

Het Reglement is eveneens in werking voor Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, de Europese Unie, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Maleisië, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Portugal, Roemenië, de Russische Federatie, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Tunesië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

Reglement 138

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van stille wegvoertuigen wat betreft hun verminderde hoorbaarheid.

Het Reglement is op 29 maart 2016 aangenomen en op 5 oktober 2016 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden. Het Reglement is gewijzigd op 10 oktober 2017.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Reglement alleen voor Nederland (het Europese deel).

Het Reglement is eveneens in werking voor Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, de Europese Unie, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, Japan, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Maleisië, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Portugal, Roemenië, de Russische Federatie, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Tunesië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

Reglement 139

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van personenauto’s wat betreft remhulpsystemen (BAS).

Het Reglement is op 14 juli 2016 aangenomen en op 22 januari 2017 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Reglement alleen voor Nederland (het Europese deel).

Het Reglement is eveneens in werking voor Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, de Europese Unie, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, Japan, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Maleisië, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Portugal, Roemenië, de Russische Federatie, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Tunesië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

Reglement 140

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van personenauto’s wat betreft elektronische stabiliteitscontrolesystemen (ESC).

Het Reglement is op 14 juli 2016 aangenomen en op 22 januari 2017 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Reglement alleen voor Nederland (het Europese deel).

Het Reglement is eveneens in werking voor Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, de Europese Unie, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, Japan, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Maleisië, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Portugal, Roemenië, de Russische Federatie, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Tunesië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

Reglement 141

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van voertuigen wat betreft hun systemen voor bewaking van de bandendruk (TPMS).

Het Reglement is op 14 juli 2016 aangenomen en op 22 januari 2017 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Reglement alleen voor Nederland (het Europese deel).

Het Reglement is eveneens in werking voor Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, de Europese Unie, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, Japan, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Maleisië, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Portugal, Roemenië, de Russische Federatie, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Tunesië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

Reglement 142

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen wat betreft de montage van de banden.

Het Reglement is op 14 juli 2016 aangenomen en op 22 januari 2017 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Reglement alleen voor Nederland (het Europese deel).

Het Reglement is eveneens in werking voor Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, de Europese Unie, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, Japan, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Maleisië, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Portugal, Roemenië, de Russische Federatie, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Tunesië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

Reglement 143

Eenvormige voorschriften betreffende de goedkeuring van retrofitsystemen voor zware dual-fuelmotoren (HDDF-ERS) bedoeld om in zware dieselmotoren en voertuigen te worden gemonteerd.

Het Reglement is op 13 december 2016 aangenomen en op 19 juni 2017 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden. Het Reglement is gewijzigd op 10 februari 2018.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Reglement alleen voor Nederland (het Europese deel).

Het Reglement is eveneens in werking voor Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, de Europese Unie, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Maleisië, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Portugal, Roemenië, de Russische Federatie, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Tunesië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

Uitgegeven de achtentwintigste mei 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

Alleen vermeld zijn nieuwe gegevens betreffende de Reglementen die door Nederland (het Europese deel) of de Europese Unie zijn aanvaard.

De wijzigingen van de Reglementen liggen ter inzage bij de RDW te Zoetermeer.