77 (1971) Nr. 5

A. TITEL

Verdrag inzake psychotrope stoffen, met bijlagen;

Wenen, 21 februari 1971

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 002730 in de Verdragenbank.

B. TEKST

In overeenstemming met artikel 2, zevende lid, van het Verdrag zijn de Lijsten I, II, III en IV een aantal malen gewijzigd, laatstelijk op 16 maart 2017 tijdens de zestigste zitting van de Commissie voor verdovende middelen van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties te Wenen.

De geconsolideerde Engelse en Franse tekst1) van de bijlagen bij het Verdrag2), zoals gewijzigd, luiden als volgt:


Revised Schedules including all amendments made by the Commission on Narcotic Drugs in force as of 18 October 2017

LISTS OF SUBSTANCES IN THE SCHEDULES

List of substances in Schedule I

International non-proprietary name (INN)

Other non-proprietary or trivial names

Chemical name

 

25B-NBOMe,

2C-B-NBOMe

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine

 

25C-NBOMe,

2C-C-NBOMe

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine

 

25I-NBOMe,

2C-I-NBOMe

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine

Brolamfetamine

DOB

(±)-4-Bromo-2,5-dimethoxy-α- methylphenethylamine

Cathinone

 

(-)-(S)-2-Aminopropiophenone

 

DET

3-[2-(Diethylamino)ethyl]indole

 

DMA

(±)-2,5-Dimethoxy-α-methylphenethylamine

 

DMHP

3-(1,2-Dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro- 6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

 

DMT

3-[2-(Dimethylamino)ethyl]indole

 

DOET

(±)-4-Ethyl-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

Eticyclidine

PCE

N-Ethyl-1-phenylcyclohexylamine

Etryptamine

 

3-(2-Aminobutyl)indole

 

N-Hydroxy MDA

(±)-N-[α-Methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine

(+)-Lysergide

LSD, LSD-25

9,10-Didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8β-carboxamide

 

MDE, N-Ethyl MDA

(±)-N-Ethyl-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

 

MDMA

(±)-N,α-Dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

 

Mescaline

3,4,5-Trimethoxyphenethylamine

 

Methcathinone

2-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-one

 

4-Methylaminorex

(±)-cis-2-Amino-4-methyl-5-phenyl-2- oxazoline

 

MMDA

5-Methoxy-α-methyl-3,4- (methylenedioxy)phenylethylamine

 

4-MTA

α-Methyl-4-methylthiophenethylamine

 

Parahexyl

3-Hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

 

PMA

p-Methoxy-α-methylphenylethylamine

 

para-Methoxymethylamphetamine, PMMA

1-(4-methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine

 

Psilocine, psilotsin

3-[2-(Dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

Psilocybine

 

3-[2-(Dimethylamino)ethyl]indol-4-yl hydrogen phosphate

Rolicyclidine

PHP, PCPY

1-(1-Phenylcyclohexyl)pyrrolidine

 

STP, DOM

2,5-Dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine

Tenamfetamine

MDA

α-Methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

Tenocyclidine

TCP

1-[1-(2-Thienyl)cyclohexyl]piperidine

 

Tetrahydrocannabinol, the following isomers and their stereochemical variants:

   

7,8,9,10-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

   

6a,9,10,10a-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl- 3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

   

6a,7,10,10a-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl- 3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

   

6a,7,8,9-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

   

6a,7,8,9,10,10a-Hexahydro-6,6- dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

 

TMA

(±)-3,4,5-Trimethoxy-α-methylphenethylamine

The salts of the substances listed in this Schedule whenever the existence of such salts is possible.

The stereoisomers, unless specifically excepted, of substances in this Schedule, whenever the existence of such stereoisomers is possible within the specific chemical designation.

List of substances in Schedule II

International non-proprietary name (INN)

Other non-proprietary or trivial names

Chemical name

 

α-Pyrrolidinovalero phenone, α-PVP

1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

Amfetamine

Amphetamine

(±)-α-Methylphenethylamine

Amineptine

 

7-[(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d] cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid

 

N-benzylpiperazine, BZP

1-Benzylpiperazine

 

2C-B

4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

Dexamfetamine

Dexamphetamine

(+)-α-Methylphenethylamine

Dronabinol*

delta-9-Tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-Tetrahydro-6,6,9- trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-1-ol

 

Ethylone

1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)propan-1-one

 

Ethylphenidate

ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate

 

5F-APINACA (5F-AKB-48)

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

Fenetylline

 

7-[2-[(α-Methylphenethyl)amino]ethyl] theophylline

 

GHB

γ-Hydroxybutyric acid

Levamfetamine

Levamphetamine

(-)-(R)-α-Methylphenethylamine

 

Levomethamphetamine

(-)-N,α-Dimethylphenethylamine

 

4-Methylethcathinone (4-MEC)

2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl) propan-1-one

Mecloqualone

 

3-(o-Chlorophenyl)-2-methyl-4(3H) Quinazolinone

 

Mephedrone,4- methylmethcathinone

(RS)-2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl) propan-1-one

Metamfetamine

Methamphetamine

(+)-(S)-N,α-Dimethylphenethylamine

Metamfetamine racemate

Methamphetamine racemate

(±)-N,α-Dimethylphenethylamine

Methaqualone

 

2-Methyl-3-o-tolyl-4(3H)quinazolinone

 

Methoxetamine, MXE

2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl) cyclohexanone

 

3,4-Methylenedioxypyro-valerone, MDPV

(RS)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2- (pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

 

Methylone, beta-keto-MDMA

(RS)-2-methylamino-1-(3,4- methylenedioxyphenyl)propan-1-one

Methylphenidate

 

Methyl α-phenyl-2-piperidine acetate

 

JWH-018

Naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone

 

AM-2201

1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]- (naphthalen-1-yl)methanone

 

para-Methyl-4-methylaminorex, 4,4’-DMAR

4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine

 

MDMB-CHMICA

methyl N-{[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl}-3-methyl-L-valinate

 

Methiopropamine (MPA)

N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

 

Pentedrone

2-(methylamino)-1-phenylpentan-1-one

Phencyclidine

PCP

1-(1-Phenylcyclohexyl)piperidine

Phenmetrazine

 

3-Methyl-2-phenylmorpholine

Secobarbital

 

5-Allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

 

XLR-11

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

Zipeprol

 

α-(α-Methoxybenzyl)-4-(β- methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol

The salts of the substances listed in this Schedule whenever the existence of such salts is possible.

* This INN refers to only one of the stereochemical variants of delta-9-tetrahydrocannabinol, namely (-)-trans-delta-9-tetrahydrocannabinol.

List of substances in Schedule III

International non-proprietary name (INN)

Other non-proprietary or trivial names

Chemical name

Amobarbital

 

5-Ethyl-5-isopentylbarbituric acid

Buprenorphine

 

21-Cyclopropyl-7α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

Butalbital

 

5-Allyl-5-isobutylbarbituric acid

Cathine

(+)-Norpseudo-ephedrine

(+)-(S)-α-[(S)-1-Aminoethyl]benzyl alcohol

Cyclobarbital

 

5-(l-Cyclohexen-l-yl)-5-ethylbarbituric acid

Flunitrazepam

 

5-(o-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Glutethimide

 

2-Ethyl-2-phenylglutarimide

Pentazocine

 

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

Pentobarbital

 

5-Ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

The salts of the substances listed in this Schedule whenever the existence of such salts is possible.

List of substances in Schedule IV

International non-proprietary name (INN)

Other non-proprietary or trivial names

Chemical name

Allobarbital

 

5,5-Diallylbarbituric acid

Alprazolam

 

8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

Amfepramone

Diethylpropion

2-(Diethylamino)propiophenone

Aminorex

 

2-Amino-5-phenyl-2-oxazoline

Barbital

 

5,5-Diethylbarbituric acid

Benzfetamine

Benzphetamine

N-Benzyl-N-α-dimethylphenethylamine

Bromazepam

 

7-Bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Brotizolam

 

2-Bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

 

Butobarbital

5-Butyl-5-ethylbarbituric acid

Camazepam

 

7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin- 2-one dimethylcarbamate (ester)

Chlordiazepoxide

 

7-Chloro-2-methylamino-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide

Clobazam

 

7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione

Clonazepam

 

5-(o-Chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Clorazepate

 

7-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid

Clotiazepam

 

5-(o-Chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one

Cloxazolam

 

10-Chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo-[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

Delorazepam

 

7-Chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Diazepam

 

7-Chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-

phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Estazolam

 

8-Chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo [4,3-a][1,4]benzodiazepine

Ethchlorvynol

 

1-Chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol

Ethinamate

 

1-Ethynylcyclohexanolcarbamate

Ethyl loflazepate

 

Ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate

Etilamfetamine

N-Ethylamphetamine

N-Ethyl-α-methylphenethylamine

Fencamfamin

 

N-Ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine

Fenproporex

 

(±)-3-[(α-Methylphenethyl)amino] propionitrile

Fludiazepam

 

7-Chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Flurazepam

 

7-Chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H- 1,4-benzodiazepin-2-one

Halazepam

 

7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1- (2,2,2-trifluoroethyl)2H-1,4- benzodiazepin-2-one

Haloxazolam

 

10-Bromo-11b-(o-fluorophenyl)- 2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

Ketazolam

 

11-Chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepine-4,7(6H)-dione

Lefetamine

SPA

(-)-N,N-Dimethyl-1,2-diphenylethylamine

Loprazolam

 

6-(o-Chlorophenyl)-2,4-dihydro-2- [(4-methyl-1-piperazinyl)methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one

Lorazepam

 

7-Chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

Lormetazepam

 

7-Chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Mazindol

 

5-(p-Chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol

Medazepam

 

7-Chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine

Mefenorex

 

N-(3-Chloropropyl)-α-methylphenethylamine

Meprobamate

 

2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate

Mesocarb

 

3-(α-Methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine

Methylphenobarbital

 

5-Ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

Methylprylon

 

3,3-Diethyl-5-methyl-2,4- piperidinedione

Midazolam

 

8-Chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine

Nimetazepam

 

1,3-Dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Nitrazepam

 

1,3-Dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Nordazepam

 

7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Oxazepam

 

7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Oxazolam

 

10-Chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

Pemoline

 

2-Amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

Phendimetrazine

 

(+)-(2S,3S)-3,4-Dimethyl-2-phenylmorpholine

Phenobarbital

 

5-Ethyl-5-phenylbarbituric acid

 

Phenazepam

7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Phentermine

 

α,α-Dimethylphenethylamine

Pinazepam

 

7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Pipradrol

 

1,1-Diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol

Prazepam

 

7-Chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Pyrovalerone

 

4’-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl) valerophenone

Secbutabarbital

 

5-sec-Butyl-5-ethylbarbituric acid

Temazepam

 

7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

Tetrazepam

 

7-Chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Triazolam

 

8-Chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine

Vinylbital

 

5-(1-Methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid

Zolpidem

 

N,N,6-Trimethyl-2-p-tolylimidazo [1,2-a] pyridine-3-acetamide

The salts of the substances listed in this Schedule whenever the existence of such salts is possible.Listes révisées compte tenu de tous les amendements apportés par la Commission des stupéfiants en vigueur au 18 octobre 2017

LISTES DES SUBSTANCES FIGURANT AUX TABLEAUX

Liste des substances inscrites au Tableau I

Dénominations communes internationales (DCI)

Autres noms communs ou vulgaires

Désignation chimique

 

25B-NBOMe,

2C-B-NBOMe

2-(4-bromo-2,5-diméthoxyphényl)-N-[(2-méthoxyphényl)méthyl]éthanamine

 

25C-NBOMe,

2C-C-NBOMe

2-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl)-N-[(2-méthoxyphényl)méthyl]éthanamine

 

25I-NBOMe,

2C-I-NBOMe

2-(4-iodo-2,5-diméthoxyphényl)-N-[(2-méthoxyphényl)méthyl]éthanamine

Brolamfétamine

DOB

(±)-bromo-4 diméthoxy-2,5 α-méthylphénéthylamine

Cathinone

 

(-)-amino-2 propiophénone-(S)

 

DET

[(diéthylamino-2) éthyl]-3 indole

 

DMA

(±)-diméthoxy-2,5 α-méthylphénéthylamine

 

DMHP

(diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9

6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1

 

DMT

[(diméthylamino)-2 éthyl]-3 indole

 

DOET

(±)-éthyl-4 diméthoxy-2,5 α-phénéthylamine

Éticyclidine

PCE

N-éthyl phényl-1 cyclohexylamine

Étryptamine

 

3-(2-aminobutyl)indole

 

N-hydroxy MDA

(±)-N[α-méthyl-3,4-(méthylènedioxy) phénéthyl] hydroxylamine

(+)-Lysergide

LSD, LSD-25

didéhydro-9,10 N,N-diéthyl méthyl-6 ergoline carboxamide-8 β

 

MDE, N-éthyl MDA

(±)-N-éthyl-α-méthyl (méthylènedioxy)- 3,4 phénéthylamine

 

MDMA

(±)-N, α-diméthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthylamine

 

mescaline

triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine

 

méthcathinone

2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-one

 

méthyl-4 aminorex

(±)-cis-amino-2 méthyl-4 phényl-5 oxazoline-2

 

MMDA

méthoxy-5 α-méthyl (méthylènedioxy)- 3,4 phénéthylamine

 

4-МТА

α-méthyl-4-méthylthiophénéthylamine

 

parahexyl

hexyl-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo[b,d] pyranne ol-1

 

PМА

p-méthoxy α-méthylphénéthylamine

1-(4-méthoxyphényl)-N-méthylpropan-2-amine

 

para-méthoxyméthylamphétamine,

 
 

PMMA

 
 

psilocine, psilotsin

[(diméthylamino)-2 éthyl]-3 indole ol-4

Psilocybine

 

dihydrogénophosphate de [(diméthylamino)-2 éthyl]-3 indolyle-4

Rolicyclidine

PHP, PCPY

(phényl-1 cyclohexyl)1 pyrrolidine

 

SТP, DОМ

diméthoxy-2,5 diméthyl-4 α- phénéthylamine

Ténamfétamine

МDА

α-méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthylamine

Ténocyclidine

ТСР

[(thiényl-2)-1 cyclohexyl]-1 pipéridine

 

tétrahydrocannabinol, les isomères suivants et leurs variantes stéréochimiques:

   

tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d] pyranne ol-1

tétrahydro-8,9,10,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d] pyranne ol-1

tétrahydro-6a,9,10,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d] pyranne ol-1

tétrahydro-6a,7,10,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1

tétrahydro-6a,7,8,9 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1

hexahydro-6a,7,8,9,10,10a diméthyl-6,6 méthylène-9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1

 

ТМА

(±)-triméthoxy-3,4,5 α-méthylphénéthylamine

Les sels des substances inscrites au Tableau I toutes les fois que l’existence de ces sels est possible.

Les stéréo-isomères des substances inscrites au Tableau I, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces stéréo-isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée.

Liste des substances inscrites au Tableau II

Dénominations communes internationales (DCI)

Autres noms communs ou vulgaires

Désignation chimique

 

α-pyrrolidinovalérophénone, α-PVP

1-phényl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

Amfétamine

amphétamine

(±)-α-méthylphénéthylamine

Amineptine

 

acide 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-yl)amino] heptanoïque

 

N-benzylpipérazine, BZP

1-benzylpipérazine

 

2C-B

4-bromo-2,5-diméthoxyphénéthylamine

Dexamfétamine

dexamphétamine

(+)-α-méthylphénéthylamine

Dronabinol*

delta-9- tétrahydrocannabinol et ses variantes stéréochimiques

(6аR,10aR)-tétrahydro-6a,7,8,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1

 

éthylone

1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(éthylamino)propan-1-one

 

éthylphénidate

éthyl phényl(pipéridin-2-yl)acétate

 

5F-APINACA (5F-AKB-48)

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

Fénétylline

 

[[(α-méthylphénéthyl)amino]-2 éthyl]-7 théophylline

 

GHB

acide γ-hydroxybutyrique

Lévamfétamine

lévamphétamine

(-)-(R)-α-méthylphénéthylamine

 

lévométhamphétamine

(-)-diméthyl-N, α-phénéthylamine

 

4-méthylethcathinone (4-MEC)

2-(éthylamino)-1-(4-méthylphényl)propan-1-one

Mécloqualone

 

(o-chlorophényl)-3 méthyl-2 (3H)-quinazolinone-4

 

méphédrone,

4-méthylméthcathinone

(RS)-2-(méthylamino)-1-(4-méthylphényl)propan-1-one

Métamfétamine

méthamphétamine

(+)-(S)-N, α-diméthylphénéthylamine

Méthaqualone

 

méthyl-2 o-tolyl-3 3H-quinazolinone-4

 

méthoxétamine, MXE

2-(éthylamino)-2-(3-méthoxyphényl) cyclohexanone

 

3,4-méthylènedioxypyro- valérone, MDPV

(RS)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2- (pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

 

méthylone, bk-MDMA

(RS)-2-méthylamino-1-(3,4-méthylènedioxyphényl)propan-1-one

Méthylphenidate

 

méthyl α-phényl-2-pipéridyl-acétate

 

JWH-018

naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl) méthanone

 

AM-2201

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)méthanone

4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine

 

para-méthyl-4- méthylaminorex, 4,4’-DMAR

 
 

MDMB-CHMICA

méthyl N-{[1-(cyclohexylméthyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl}-3-méthyl-L-valinate

 

méthiopropamine (MPA)

N-méthyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

 

pentédrone

2-(méthylamino)-1-phénylpentan-1-one

Phencyclidine

PCP

(phényl-1 cyclohexyl)-1 pipéridine

Phenmétrazine

 

méthyl-3 phényl-2 morpholine

Racémate de métamfétamine

racémate de méthamphétamine

(±)-N,α-diméthylphénéthylamine

Sécobarbital

 

acide allyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique

 

XLR-11

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3- tétraméthylcyclopropyl)méthanone

Zipéprol

 

α-(α-méthoxybenzyl)-4-(β-méthoxyphénéthyl)-1- pipérazineéthanol

Les sels des substances inscrites au Tableau II toutes les fois que l’existence de ces sels est possible.

* Cette DCI désigne une seule des variantes stéréochimiques du delta-9-tétrahydrocannabinol, à savoir le (-)-trans-delta-9 tétrahydrocannabinol.

Liste des substances inscrites au Tableau III

Dénominations communes internationals (DCI)

Autres noms communs ou vulgaires

Désignation chimique

Amobarbital

 

acide éthyl-5 isopentyl-5 barbiturique

Buprénorphine

 

21-cyclopropyl-7α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2- triméthylpropyl]-6,14-endo-éthano- 6,7,8,14-tétrahydrooripavine

Butalbital

 

acide allyl-5 isobutyl-5 barbiturique

Cathine

(+)-norpseudoéphédrine

(+)-(S)-α-[(S)-1-aminoéthyl-1] alcool benzylique

Cyclobarbital

 

acide éthyl-5 (cyclohexényl-1)-5 barbiturique

Flunitrazépam

 

(o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2

Glutéthimide

 

éthyl-2 phényl-2 glutarimide

Pentazocine

 

(2R*,6R*,11R*)-hexahydro-1,2,3,4,5,6 diméthyl-6,11 (méthyl-3 butène-2 yl)-3 méthano-2,6 benzazocine-3 ol-8

Pentobarbital

 

acide éthyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique

Les sels des substances inscrites au Tableau III toutes les fois que l’existence de ces sels est possible.

Liste des substances inscrites au Tableau IV

Dénominations communes internationales (DCI)

Autres noms communs ou vulgaires

Désignation chimique

Allobarbital

 

acide diallyl-5,5 barbiturique

Alprazolam

 

chloro-8 méthyl-1 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3-a] benzodiazépine[1,4]

Amfépramone

diéthylpropion

(diéthylamino)-2 propiophénone

Aminorex

 

2-amino-5-phényl-2-oxazoline

Barbital

 

acide diéthyl-5,5 barbiturique

Benzfétamine

benzphétamine

N-benzyl-N,α-diméthylphénéthylamine

Bromazépam

 

bromo-7 dihydro-1,3 (pyridyl-2)-5 2H benzodiazépine-1,4 one-2

Brotizolam

 

2-bromo-4-(o-chlorophényl)-9-méthyl-6H-thiéno[3,2-f]-s-triazolo

[4,3-a][1,4]diazépine

 

butobarbital

acide butyl-5 éthyl-5 barbiturique

Camazépam

 

diméthylcarbamate (ester) de chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2

Chlordiazépoxide

 

chloro-7 méthylamino-2 phényl-5 3H-benzodiazépine-1,4 oxyde-4

Clobazam

 

chloro-7 méthyl-1 phényl-5 1H- benzodiazépine-1,5 (3H,5H) dione-2,4

Clonazépam

 

(o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2

Clorazépate

 

acide chloro-7 dihydro-2,3 oxo-2 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4 carboxylique-3

Clotiazépam

 

(o-chlorophényl)-5 éthyl-7 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-thiéno[2,3-e]-diazépine- 1,4 one-2

Cloxazolam

 

chloro-10 (o-chlorophényl)-11b tétrahydro-2,3,7,11b 5H-oxazolo [3,2-d]benzodiazépine[1,4] one-6

Délorazépam

 

chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2

Diazépam

 

chloro-7 dihydro-1,3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2

Estazolam

 

chloro-8 phényl-6 4H-s-triazolo [4,3-a]benzodiazépine[1,4]

Éthchlorvynol

 

chloro-1 éthyl-3 pentène-1 yne-4 ol-3

Éthinamate

 

carbamate d’éthynyl-1 cyclohexyle

Étilamfétamine

N-éthylamphétamine

N-éthyl α-méthylphénéthylamine

Fencamfamine

 

N-éthyl phényl-3 amino-2 norbornane

Fenproporex

 

(±)-(α-méthylphénéthylamino)-3 propionitrile

Fludiazépam

 

chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-benzodiazépine 1,4 one-2

Flurazépam

 

chloro-7 [(diéthylamino)-2 éthyl]-1 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 2H- benzodiazépine-1,4 one-2

Halazépam

 

chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (trifluoroéthyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2

Haloxazolam

 

bromo-10 (o-fluorophényl)-11b tétrahydrooxazolo-2,3,7,11b

[3,2-d](5H)-benzodiazépine[1,4] one-6

Kétazolam

 

chloro-11 dihydro-8,12b diméthyl-2,8 phényl-12b 4H-oxazyno[1,3][3,2-d] benzodiazépine[1,4](6H) dione-4,7

Léfétamine

SPA

(-)-N,N-diméthyl diphényl-1,2 éthylamine

Loflazépate d’éthyle

 

carboxylate-3 d’éthyl chloro-7 (o-fluoro phényl)-5 dihydro-2,3 oxo-2

1H-benzodiazépine-1,4

Loprazolam

 

(o-chlorophényl)-6 dihydro-2,4 [(méthyl-4 pipérazinyl-1) méthylène]-2 nitro-8 1H-imidazo[1,2-a]benzodiazépine[1,4] one-1

Lorazépam

 

chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2

Lormétazépam

 

chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 2H- benzodiazépine-1,4 one-2

Mazindol

 

(p-chlorophényl)-5 dihydro-2,5 3H-imidazo[2,1-a] isoindol ol-5

Médazépam

 

chloro-7 dihydro-2,3 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4

Méfénorex

 

N-(chloropropyl-3) α- méthylphénéthylamine

Méprobamate

 

dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanediol-1,3

Mésocarbe

 

3-(α-méthylphénéthyl)-N-(phénylcarbamoyl)sydnone imine

Méthylphénobarbital

 

acide éthyl-5 méthyl-1 phényl-5 barbiturique

Méthyprylone

 

diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinedione-2,4

Midazolam

 

chloro-8 (o-fluorophényl)-6 méthyl-1 4H-imidazo[1,5-a] benzodiazépine-1,4

Nimétazépam

 

dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2

Nitrazépam

 

dihydro-1,3 nitro-7 phényl-5 2H- benzodiazépine-1,4 one-2

Nordazépam

 

chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 2H- benzodiazépine-1,4 one-2

Oxazépam

 

chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2

Oxazolam

 

chloro-10 tétrahydro-2,3,7,11b méthyl-2 phényl-11b oxazolo[3,2-d] (5H)-benzodiazépine[1,4] one-6

Pémoline

 

amino-2 phényl-5 oxazolidinone-4

Phendimétrazine

 

(+)-(2S,3S)-diméthyl-3,4 phényl-2 morpholine

Phénobarbital

 

acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique

 

phénazépam

7-bromo-5-(2-chlorophényl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazépine-2-one

Phentermine

 

α,α-diméthylphénéthylamine

Pinazépam

 

chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (propinyl-2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2

Pipradrol

 

diphényl-1,1 (pipéridyl-2)-1 méthanol

Prazépam

 

chloro-7 (cyclopropylméthyl)-1 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2

Pyrovalérone

 

méthyl-4’ (pyrrolidinyl-1)-2 valérophénone

Secbutabarbital

 

acide sec-butyl-5 éthyl-5 barbiturique

Témazépam

 

chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2

Tétrazépam

 

chloro-7 (cyclohexène-1 yl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2

Triazolam

 

chloro-8 (o-chlorophényl)-6 méthyl-1 4H-s-triazolo[4,3-a] benzodiazépine[1,4]

Vinylbital

 

acide (méthyl-1 butyl)-5 vinyl-5 barbiturique

Zolpidem

 

N,N,6-triméthyl-2-p-tolylimidazo [1,2-a] pyridine-3-acétamide

Les sels des substances inscrites au Tableau IV toutes les fois que l’existence de ces sels est possible.


G. INWERKINGTREDING

De Lijsten I, II, III en IV, zoals laatstelijk gewijzigd op 16 maart 2017, zijn ingevolge artikel 2, zevende lid, van het Verdrag op 18 oktober 2017 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, van kracht geworden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de Lijsten I, II, III en IV, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk.

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

07-12-1993

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

 

10-03-1999

   

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Het Verdrag gold sinds 10-03-1999 voor de Nederlandse Antillen.

Uitgegeven de zestiende maart 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
2)

De gewijzigde teksten van de respectieve schema’s (ST/CND/1/Add.2/Rev.3) zijn tevens te vinden op website http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/conventions.html

Naar boven