Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2018, 25Verdrag

4 (1944) Nr. 15

A. TITEL

Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

(met Bijlagen);

Chicago, 7 december 1944

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 006580 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Bijlagen1), 2)

Bijlage 1

Op 27 februari 2017 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 1 aangenomen.

Bijlage 6

Op 25 november 2016 heeft de Raad wijzigingen van Bijlage 6, deel I, II en III, aangenomen.

Op 27 februari 2017 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 6, deel I, aangenomen.

Bijlage 9

Op 16 juni 2017 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 9 aangenomen.

Bijlage 16

Op 3 maart 2017 heeft de Raad wijzigingen van Bijlage 16, deel I, II en III, aangenomen.

D. PARLEMENT

De wijzigingen van 25 november 2016, 27 februari 2017, 3 maart 2017 en 16 juni 2017 van de Bijlagen bij het Verdrag behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Bijlage 1

De wijziging van Bijlage 1 van 27 februari 2017 is op 10 juli 2017 in werking getreden en is van toepassing vanaf 9 november 2017.

Bijlage 6

De wijzigingen van Bijlage 6, deel I, II en III van 25 november 2016 zijn op 2 februari 2017 in werking getreden en zijn van toepassing vanaf 27 april 2017.

De wijziging van Bijlage 6, deel I, van 27 februari 2017 is op 10 juli 2017 in werking getreden en zal van toepassing zijn vanaf 8 november 2018.

Bijlage 9

De wijziging van Bijlage 9 van 16 juni 2017 is op 23 oktober 2017 in werking getreden en zal van toepassing zijn vanaf 23 februari 2018.

Bijlage 16

De wijziging van Bijlage 16, deel I, van 3 maart 2017 is op 21 juli 2017 in werking getreden en is van toepassing vanaf 1 januari 2018, voor zover het de onderdelen met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van Standards and Recommended Practices (SARPs) voor de certificering van vliegtuiglawaai betreft.

De wijziging van Bijlage 16, deel II, van 3 maart 2017 is op 21 juli 2017 in werking getreden en is van toepassing vanaf 1 januari 2018, voor zover het de onderdelen met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van Standards and Recommended Practices (SARPs) voor de certificering van emissies van vliegtuigmotoren betreft.

De wijziging van Bijlage 16, deel III, van 3 maart 2017 is op 21 juli 2017 in werking getreden en is van toepassing vanaf 1 januari 2018, voor zover het onderdelen met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing Standards and Recommended Practices (SARPs) voor certificering van CO2-emissies van vliegtuigen betreft.

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. KAAG


X Noot
1)

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft ingevolge artikel 38 van het Verdrag de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie kennis gegeven van de verschillen tussen de Nederlandse voorschriften en werkwijzen en de bepalingen van de Bijlagen. De verschillen liggen ter inzage bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag.

X Noot
2)

De tekst van de wijzigingen ligt ter inzage bij:

  • het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag; en

  • het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Verdragen, Rijnstraat 8, Den Haag.