Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2018, 217Verdrag

26 (2012) Nr. 6

A. TITEL

Notawisseling houdende een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Uganda betreffende de status van personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden, dat aanwezig zal zijn op het grondgebied van de Republiek Uganda voor multilaterale trainings- en opleidingsactiviteiten;

Kampala, 18 september 2012

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 012598 en 013583 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het in nota’s vervatte verlengingsverdrag, opgenomen in rubriek H hieronder, behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Het in nota’s vervatte verlengingsverdrag, opgenomen in rubriek H hieronder, is op 10 september 2018 in werking getreden.

Het verdrag van 18 september 2012, waarvan de geldigheid op 18 september 2018 zou aflopen, blijft ingevolge het gestelde in de tweede alinea van respectievelijk nota’s Nr. I en II van kracht voor een volgende periode van een jaar, tot 18 september 2019.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het in nota’s vervatte verlengingsverdrag van 10 september 2018, evenals het verdrag van 18 september 2012, voor Nederland (het Europese deel).

H. VERLENGING

Bij nota’s van respectievelijk 8 augustus en 10 september 2018 is een verdrag tot stand gekomen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Uganda, waarin het verdrag van 18 september 2012, waarvan de geldigheid op 18 september 2018 zou aflopen, met een periode van een jaar wordt verlengd tot 18 september 2019. De tekst van dit in nota’s vervatte verlengingsverdrag luidt als volgt:

Nr. I

EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

Kampala, 8 August 2018

No. KAM/CDP/2018/080

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda and has the honour to refer to the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Uganda regarding the status of personnel of the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands who will be present in the territory of the Republic of Uganda for multilateral training and education activities, constituted by exchange of notes at Kampala on 18 September 2012 (the Agreement), which was extended three times for a period of one year and once for a period of two years, and which will terminate, in accordance with its terms, on 18 September 2018.

Desiring to continue military cooperation between the military forces, and in view of multilateral training and education activities, the Kingdom of the Netherlands proposes that the Agreement shall be extended for an additional period of one year, so that the Agreement will remain in force until 18 September 2019.

Desiring to continue the protection of the military personnel of the Kingdom of the Netherlands, the Embassy proposes that the provisions of the Agreement shall remain applicable to the military present in the Republic of Uganda for activities related to the participation in the United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) and for activities related to the recuperation in connection with that participation in UNMISS.

If the foregoing is acceptable to the Government of the Republic of Uganda, the Embassy proposes that this Note, together with the Note in reply from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda, shall constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Uganda, which shall enter into force on the date of the Ministry’s Note. The Embassy of the Kingdom of the Netherlands would appreciate receiving a response before the 7 September 2018.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda the assurances of its highest consideration.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda

KAMPALA


Nr. II

THE REPUBLIC OF UGANDA

Kampala, 10 September 2018

No. ILSA 85/134/01

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda presents its compliments to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Kampala, and with reference to the latter’s Note no. KAM/CDP/2018/080 dated 8 August 2018, regarding Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Uganda regarding the status of personnel of the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands who will be present in the territory of the Republic of Uganda for multilateral training and education activities, has the honour to inform as follows:

The Government of the Republic of Uganda is acceptable to the extension of the aforementioned Agreement for a further period of one (01) year until 18 September 2019, with this Note in reply concluding the extension of Agreement under terms of the Agreement concluded on 18 September 2012.

The Ministry wishes to further inform the esteemed Embassy that for further cooperation processes, a formal Agreement should be preferred.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uganda avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Kampala, the assurances of its highest consideration.

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

KAMPALA


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het in nota’s vervatte verlengingsverdrag van 10 september 2018 zal zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de zeventiende december 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK