Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2018, 166Verdrag

51 (2006) Nr. 6

A. TITEL

Maritiem arbeidsverdrag, 2006;

Genève, 23 februari 2006

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 010842 en 013610 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Tijdens haar 105e zitting op 7 juni 2016 te Genève heeft de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie in overeenstemming met artikel XV, vijfde lid, van het verdrag wijzigingen van de code en aanhangsels bij het verdrag aanvaard. De Engelse tekst1) van de wijzigingen luidt als volgt:


Amendments of 2016 to the Maritime Labour Convention, 2006

Amendments to the Code relating to Regulation 4.3 of the MLC, 2006

Guideline B4.3.1 – Provisions on occupational accidents, injuries and diseases

At the end of paragraph 1, add the following text:

Account should also be taken of the latest version of the Guidance on eliminating shipboard harassment and bullying jointly published by the International Chamber of Shipping and the International Transport Workers’ Federation.

In paragraph 4, move “and” from the end of subparagraph (b) to the end of subparagraph (c). Add the following new subparagraph:

  • d) harassment and bullying.

Guideline B4.3.6 – Investigations

In paragraph 2, move “and” from the end of subparagraph (e) to the end of subparagraph (f). Add the following new subparagraph:

  • g) problems arising from harassment and bullying.Amendments to the Code relating to Regulation 5.1 of the MLC, 2006

Standard A5.1.3 – Maritime labour certificate and declaration of maritime labour compliance

Move the text of the current paragraph 4 to the end of paragraph 3. Replace the current paragraph 4 with the following:

Notwithstanding paragraph 1 of this Standard, where, after a renewal inspection completed prior to the expiry of a maritime labour certificate, the ship is found to continue to meet national laws and regulations or other measures implementing the requirements of this Convention, but a new certificate cannot immediately be issued to and made available on board that ship, the competent authority, or the recognized organization duly authorized for this purpose, may extend the validity of the certificate for a further period not exceeding five months from the expiry date of the existing certificate, and endorse the certificate accordingly. The new certificate shall be valid for a period not exceeding five years starting from the date provided for in paragraph 3 of this Standard.


Appendix A5–II
Maritime Labour Certificate

Add the following text to the end of the model form for the maritime labour certificate:

Extension after renewal inspection (if required)

This is to certify that, following a renewal inspection, the ship was found to continue to be in compliance with national laws and regulations or other measures implementing the requirements of this Convention, and that the present certificate is hereby extended, in accordance with paragraph 4 of Standard A5.1.3, until ..... (not more than five months after the expiry date of the existing certificate) to allow for the new certificate to be issued to and made available on board the ship.

Completion date of the renewal inspection on which this extension is based was:

.....

Signed:.....

(Signature of authorized official)

Place: .....

Date: .....

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)


D. PARLEMENT

De wijzigingen van 7 juni 2016 van de code en aanhangsels bij het verdrag behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

De wijzigingen van 7 juni 2016 van de code en aanhangsels bij het verdrag zullen ingevolge artikel XV, negende lid, van het verdrag op 8 januari 2019 voor het Koninkrijk der Nederlanden, in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen, evenals het verdrag, voor Nederland (het Europese deel) en Curaçao gelden.

Uitgegeven de dertiende september 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De Franse tekst is niet opgenomen.