11 (2017) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014;

Tallinn, 7 juli 2017

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 013530 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het Verdrag is uitdrukkelijk goedgekeurd bij Wet van 11 juli 2018 (Stb. 2018, 262).

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34915.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel 20, eerste lid, van het Verdrag op 28 augustus 2018 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de zevende september 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

Naar boven